Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 5.120.000 resultados de búsqueda
 1. La interfaz de programación de aplicaciones, conocida también por la sigla API, en inglés, application programming interface, [1] es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizada por otro software como una capa de abstracción.

 2. I. Interfaces de programación de aplicaciones de Google ‎ (2 págs.) Interfaces de programación de aplicaciones de Java ‎ (37 págs.) Interfaces de programación de aplicaciones de Microsoft ‎ (1 cat, 44 págs.) Interfaz de texto ‎ (1 cat, 1 pág.)

 3. La interfaz de programación d'aplicaciones, embrivida como API del inglés: Application Programming Interface ye un conxuntu de subrutines, funciones y procedimientos (o métodos, na programación empobinada a oxetos) qu'ufierta cierta biblioteca pa ser utilizáu por otru software como una capa d'astracción.

 4. Páginas en la categoría «Interfaces de programación de aplicaciones de Microsoft» Esta categoría contiene las siguientes 44 páginas: .

  • Características
  • Exemplos de Interfaces de Programación
  • Véxase tamén

  Unha API representa unha interface de comunicación entre compoñentes de software. Trátase do conxunto de chamadas a certas bibliotecas que ofrecen acceso a certos servizos desde os procesos e representa un método para conseguir abstracción na programación, xeralmente (aínda que non necesariamente) entre os niveis ou capas inferiores e os superiores do software. Un dos principais propósitos dunha API consiste en proporcionar un conxunto de funcións de uso xeral, por exemplo, para debuxar fiestras ou iconas na pantalla. Desta forma, os programadores benefícianse das vantaxes da API facendo uso da súa funcionalidade, evitándose o traballo de programar todo desde o principio. As API así mesmo son abstractas: o softwareque proporciona unha certa API xeralmente é chamado a implementación desa API. Por exemplo, pódese ver a tarefa de escribir "Ola Mundo" sobre a pantalla en diferentes niveis de abstracción: 1. Facendo todo o traballo desde o principio: 1.1. Traza, sobre papel milimetrado,...

  Outros artigos

  1. Entorno de desenvolvemento integrado

  Ligazons externas

  1. Google Code(en inglés). 2. Documentación da API de Flickr(en inglés). 3. API de Drupal (en inglés). 4. API de Twitter (en inglés). 5. API de Afterbanks (en español). 6. Automatizar probas dunha API (en español). 7. Mellores prácticas para a seguridade en API (en español).

 5. Páginas en la categoría «Interfaces de programación de aplicaciones de Java». Herramientas: Gráfico • Intersección • Página aleatoria • Búsqueda interna • Tráfico. Esta categoría contiene las siguientes 37 páginas: