Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 3.240.000 resultados de búsqueda
 1. en.wikipedia.org › wiki › RepublicRepublic - Wikipedia

  A republic (from Latin res publica 'public affair') is a form of government in which "supreme power is held by the people and their elected representatives". [1] In republics, the country is considered a "public matter", not the private concern or property of the rulers. The primary positions of power within a republic are attained through ...

 2. de.wikipedia.org › wiki › RepublikRepublik – Wikipedia

  Für das Wort Republik gibt es historisch drei Definitionen, die sich zum Teil überschneiden oder ergänzen: ein Staat, in dem die Herrschaft von zeitlich befristeten Wahlämtern ausgeübt wird. Das Antonym ist Monarchie. In diesem Sinne können sowohl Aristokratien als auch Demokratien Republiken sein. ein Staat, der am Gemeinwohl orientiert ist.

 3. en.wikipedia.org › wiki › RepublikRepublik - Wikipedia

  • Overview
  • Founding
  • Organization
  • Journalism
  • Project R
  • Reception

  Republik is a Swiss online news magazine launched in 2018. Funded primarily by its readers, the magazine emphasizes investigative journalism, reader-journalist interaction, and long format journalism. The magazine editors and founders have also created Project R, an effort to promote the long-term sustainability of high quality journalism in Switze...

  Republik was first established in January 2018, after a record-breaking crowdfunding effort in 2017. The magazine raised 750,0000 Swiss francs and attracted 3,000 new subscribers in the first seven hours following its launch. It raised an additional 3.4 million francs in the next five weeks, and according to the Associated Press, 7.7 million francs...

  Republik's chief executive officer is Susanne Sugimoto, and its community relations director is Richard Hoechner. The magazine was joined by Swiss journalists Constantin Seibt, Olivia Kühni, and Christof Moser, who is also a professor and has served as the magazine's de facto publisher. Sylke Gruhnwald is one of the magazine's editors. In its first...

  Republik publishes between one and three articles every day, focusing on the quality of news rather than quantity. One journalist for the magazine has stated that it tries to emphasize intersectionality in its coverage: viewing a story from a diversity of perspectives or disciplines. After Republik publishes news stories, it hosts live discussion a...

  Prior to Republik's launch, its founding team created "Project R," a cooperative nonprofit meant to promote the long-term viability of journalism in Switzerland through organization and education. The project remains an important part of the magazine's work.

  Christine Schmidt at Harvard's Nieman Foundation for Journalism has written that "Republik is living up to the hype" through investigative journalism, and an online community that allows readers to interact with journalists. According to the Columbia Journalism Review, the magazine's investigative work "have given Republik a burgeoning reputation i...

 4. sv.wikipedia.org › wiki › RepublikRepublik – Wikipedia

  • Republikers utmärkande Drag
  • Republikanismens Reella betydelse
  • Ekonomiska Faktorer
  • Republiker I Statsvetenskapen
  • Republikernas Symboler

  Statsöverhuvudet

  I de flesta moderna republiker kallas statsöverhuvudet president. Andra titlar som har använts är konsul och doge. Statsöverhuvudet i demokratiska republiker utses genom val. Valet kan vara indirekt, som när ett ministerråd väljs och denna senare utser statsöverhuvud. Ämbetstiden för presidenterna brukar i dessa stater vara i fyra till sju år. Ofta begränsar grundlagen hur många mandatperioderen president kan bli omvald. Om statsöverhuvudet i en republik även är regeringschef, kallas statsski...

  Religionens roll

  Före reformationen i Europa, spelade religionen ingen större roll i fråga om statsskick. Till exempel hade övergången från polyteism till kristendomen i antikens Rom frambringat nya härskare, men inte förändrat uppfattningen att monarkin var det bästa statsskicket. På ett likartat sätt grundades republikerna under medeltiden, utan att de religiösa dogmerna som Romersk-katolska kyrkanframställt ifrågasattes. Detta skulle emellertid förändras. Ett talande exempel på detta är cuius regio, eius r...

  Demokratin som legitimitet

  Republiker förknippas ofta med demokratier, vilket synes självklart om man härleder ordet etymologiskt, res publica. Detta samband mellan republik och demokrati är dock inte alltid självklar. Förståelsen av demokrati som ”en röst per medborgare” är inte den ursprungliga, utan den skapades på 1900-talet. Innan dess berodde rösträtten på ekonomiska faktorer, kön, ras, eller en kombination av dessa faktorer. Många äldre demokratier, som den i antikens Grekland, skulle med dagens synsätt klassas...

  I likhet med antimonarkism och religiösa överväganden, kan inte republikanism alltid sägas ha spelat samma roll vid bildandet av republiker. Fram till medeltidensaknas ofta pålitligt och tillräckligt källmaterial om republikerna, varför det faller tillbaka på akademiska spekulationer att avgöra hur dessa statsskick gestaltade sig, och om de kvalifi...

  Antikens syn på res publica innebar att medborgare på ett eller annat sätt tog del av det politiska beslutsfattandet: åtminstone var inte medborgarna likgiltiga i den politiska debatten. En linje som historiker följt är att medborgare under normala omständigheter behöver ett visst mått av fritid för att kunna vara politiskt aktiva och ändå klara br...

  I politisk teori används begreppet ”republik” om sådana stater där regeringens politiska makt beror uteslutande, om än nominellt, av folkets beslut. Detta begrepp leder till två problem vid klassifikationer. Det första är stater som till sina väsen är oligarkier men som inte till namnet har en härskande klass på ärftliga grunder, så som flera dikta...

  Medan monarkier, åtminstone i västerlandet, sedan medeltiden nästan alltid har representerats med rangkronor av olika slag och andra riksregalier, som har följt liknande mönster från land till land, finns det ingen motsvarande generell symbol för republiker. Några gemensamma nämnare kan dock märkas, liksom vissa särdrag gentemot monarkiers symboler...

 5. La República Checa es una democracia parlamentaria, cuya Constitución y la Carta de los Derechos y Libertades Fundamentales (parte integrante de la Carta Magna de la República Checa) fueron ratificadas el 16 de diciembre de 1992 y entraron en vigencia el primero de enero de 1993. El derecho civil está basado en el sistema legal austrohúngaro.

 6. From 1991, the Czech Republic, originally as part of Czechoslovakia and since 1993 in its own right, has been a member of the Visegrád Group and from 1995, the OECD. The Czech Republic joined NATO on 12 March 1999 and the European Union on 1 May 2004. On 21 December 2007 the Czech Republic joined the Schengen Area.

 7. Moldova; allgemeinsprachlich auch Moldawien) ist ein Binnenstaat in Südosteuropa. Sie grenzt im Westen an den EU-Staat Rumänien. Im Norden, Osten und Süden wird die Republik Moldau vollständig von der Ukraine umschlossen, denn zwischen Moldau und Schwarzem Meer liegt die ukrainische Region Budschak, die von Bessarabien abgetrennt wurde.