Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. 17e eeuw - Wikipedia

    nl.wikipedia.org › wiki › 17e_eeuw

    De 17e eeuw brengt voor de Zuidelijke Nederlanden een aaneenschakeling van oorlogen, vernielingen, belegeringen, plunderingen en blokkades. Geprangd tussen de grootmachten, is het gebied overgeleverd aan strijdende legers in steeds wisselende allianties.

  2. Uitleg van Amsterdam in de 17e eeuw - Wikipedia

    nl.wikipedia.org › wiki › Uitleg_van_Amsterdam_in_de

    Begin 17e eeuw begonnen tevens rijk geworden Amsterdamse kooplieden te investeren in steenfabrieken langs de rivier de Utrechtse Vecht. De geproduceerde bakstenen en dakpannen vonden gretig aftrek in hun thuisstad.