Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 17.300 resultados de búsqueda
 1. También llamado edema agudo de pulmón, la acumulación de líquido en los pulmones dificulta el intercambio de oxígeno entre estos y la sangre. 1 Tiene un comienzo repentino, muchas veces nocturno; es una de la mayores emergencias médicas y requiere de atención profesional inmediata, ya que está en riesgo la vida del individuo. Índice 1 Causas

 2. Pulmonary edema, especially when sudden (acute), can lead to respiratory failure or cardiac arrest due to hypoxia. It is a cardinal feature of congestive heart failure. The term edema is from the Greek οἴδημα ( oidēma, "swelling"), from οἰδέω ( oidéō, " (I) swell"). Contents 1 Types 1.1 Cardiogenic 1.2 Non-cardiogenic 2 Signs and symptoms

  • Pulmonary oedema
 3. El edema pulmonar de altitud o de gran altitud (EPA o EPGA en español, HAPE en inglés por High Altitude Pulmonary Edema) es un edema pulmonar no cardiogénico que puede presentarse en sujetos expuestos a hipoxemia (disminución de oxígeno en la sangre) debida a la altura.

 4. El edema pulmonar generalmente es causado por insuficiencia cardíaca. A medida que el corazón deja de funcionar, la presión en las arterias que van al pulmón comienza a elevarse y, por lo mismo que dicha presión se incrementa, el líquido es impelido hacia los alvéolos .

  • Causes, Incidència I Factors de RISC
  • Classificació
  • Fisiopatologia
  • símptomes
  • Signes I Exàmens
  • Tractament
  • Expectatives
  • Situacions Que Requereixen Assistència Mèdica
  • Prevenció

  L'edema pulmonar generalment és causat per insuficiència cardíaca. A mesura que el cor deixa de funcionar, la pressió en les venes que van al pulmó comença a elevar-se i, a mesura que aquesta pressió s'incrementa, el líquid és empès cap als alvèols. Aquest líquid es comporta com una barrera que interromp el moviment normal de l'oxigen a través dels...

  L'edema pulmonar, d'acord amb el seu instal·lació, pot ser: 1. Intersticial o 2. Alveolar A causa de les seves causes, es classifica en: 1. Hemodinàmiques 1. - Insuficiència ventricular esquerra o malaltia mitral. 1. Pulmó de xoc, per augment de la permeabilitat capil lar.

  La funció pulmonar mecànica es veu alterada per disminució de la distensibilitat pulmonar i per resistència augmentada de les vies aèries causat per l'edema intraductal, broncoconstricció reflecteix i l'establert edema intersticial. En la fase primerenca es nota hipoxèmia per disminuïda capacitat de difusió d'oxigen, alteració de la ventilació/perf...

  Dificultat respiratòria
  Insuficiència respiratòria
  Sensació de "falta d'aire" o "asfíxia".
  Sons roncs al respirar

  El metge durà a terme un examen físic i utilitzarà un estetoscopiper auscultar els pulmons i el cor. La persona pot presentar: 1. Augment de la freqüència cardíaca. 2. Sons crepitants en els pulmons o sons cardíacs anormals. 3. Pal·lidesa o coloració blavosa de la pell. Els possibles exàmens són: 1. Nivells d'oxigen en la sang: baixos en pacients a...

  L'oxigen s'administra per mitjà d'una màscara o de diminutes cànules plàstiques col·locades al nas. Igualment, es pot posar un tub de respiració en la tràquea i és possible que es necessiti un respirador (màquina de respiració). Cal identificar i tractar ràpidament la causa de l'edema. Per exemple, si un atac cardíac ha causat l'afecció, s'ha de tr...

  Encara que l'edema pulmonar pot ser una afecció potencialment mortal, sovint es pot tractar i la recuperació depèn del que ho estigui causant.

  Cal anar a la sala d'emergències o trucar al número local d'emergències si es presenten problemes per respirar.

  Si la persona pateix una malaltia que pot portar a un edema pulmonar, ha d'assegurar de prendre tots els medicaments d'acord amb les instruccions del metge. El fet de seguir una dieta saludable, generalment baixa en sal, pot disminuir significativament el risc de patir aquesta afecció.