Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 40 resultados de búsqueda

  1. en.wikipedia.org › wiki › Phan_ThiếtPhan Thiết - Wikipedia

    Phan Thiết (Vietnamese: [fan.tʰíət] ()) is the capital of Bình Thuận Province on the southeast coast in Vietnam.While most of the inhabitants live in the city center, others reside in the four urban coastal wards, extending from Suối Nước beach in the northeast towards cape Kê Gà in the southwest.

  2. You are free: to share – to copy, distribute and transmit the work; to remix – to adapt the work; Under the following conditions: attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.

  3. Thành phố trực thuộc trung ương được xếp vào hạng các đô thị loại đặc biệt hoặc đô thị loại I.Đây là các thành phố lớn, có nền kinh tế phát triển, là khu vực quan trọng về quân sự, chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, là động lực phát triển cho cả quốc gia, một vùng hoặc liên vùng chứ không còn ...

  4. Công an cấp tỉnh là cơ quan công an ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở Việt Nam, thuộc hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân, có trách nhiệm tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh (hoặc Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đối với các thành phố trực thuộc trung ương ...

  5. 12/09/2022 · Nhà văn, dịch giả , tiến sĩ Phan Hồng Giang (tên khai sinh: Nguyễn Đức Hân, con trai nhà phê bình văn học Hoài Thanh), sinh năm 1941, quê Nghi Lộc, Nghệ An, hội viên Hội Nhà văn VN, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật đã qua đời ngày 10.9.2022, thọ 82 tuổi.