Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 2.030 resultados de búsqueda
  1. 16. grupa hemijskih elemenata je jedna od 18 grupa u periodnom sistemu elemenata. U ovoj grupi se nalaze: kiseonik sumpor selen telur polonijum Ununheksijum U ovoj grupi se nalaze tri nemetala, dva metaloida i jedan slab metal. Svi elementi ove grupe se javljaju u prirodi sem Ununheksijuma koji je veštački dobijen.

    • 16
  2. Razgovor:16. grupa hemijskih elemenata. Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije. Idi na navigaciju Idi na pretragu. Elementi VIa grupe su : - kiseonik o - sumpor S - selen Se - telur Te - polonijum Po - ununheksijum Uuh. KISEONIK (nemetal) : - atomski broj: 8 - Ar: 15,9 - grupa: 6 - perioda: l - agregatno stanje: gasovito - T.K: 90,2 K - T.T: 54 ...

  3. S Wikipedije, slobodne enciklopedije U 6. grupu hemijskih elemenata spadaju: hrom (Cr), molibden (Mo) i volfram (W). Elektronska konfiguracija hroma i molibdena je (n-1)d 5 ns 1. Zbog do pola popunjene d-orbitale, oni imaju povećanu stabilnost, odnosno smanjenu hemijsku reaktivnost. U spojevima imaju oksidacijski broj od (+1) do (+6).

  4. Stranica 16. grupa hemijskih elemenata dostupna je na 64 jezika. Vrati me na članak: 16. grupa hemijskih elemenata. Jezici. Afrikaans; aragonés; asturianu

  5. 13. grupa hemijskih elemenata S Wikipedije, slobodne enciklopedije Elementi 13. grupe periodnog sistema elemenata su: Bor (B) Aluminij (Al) Galij (Ga) Indij (In) Talij (Tl) Ova grupa, koja je ranije bila označavana kao zemljini metali ili trieli (od lat. tri, pošto je ranije bila numerisana kao IIIB grupa). Svi ovi elementi, izuzev bora, su metali.

  6. 14. grupa hemijskih elemenata S Wikipedije, slobodne enciklopedije Elementi 14. grupe periodnog sistema elemenata su ugljik, silicij, germanijum, kalaj i olovo. Dosta su različiti, od nemetala (ugljika) do metala (kalaja i olova), pored prelaznih elemenata koji pokazuju polumetalne osobine.

  7. 15. grupa hemijskih elemenata S Wikipedije, slobodne enciklopedije Elementi 15. grupe periodnog sistema elemenata su: Dušik (N) Fosfor (P) Arsen (As) Antimon (Sb) i Bizmut (Bi) Elementi ove grupe, kao i elementi 14. grupe, imaju dosta različite osobine; od nemetala dušika i fosfora, preko polumetala (arsen i antimon) do metala (bizmut).