Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 453.000 resultados de búsqueda
 1. en.wikipedia.org › wiki › CommunismCommunism - Wikipedia

  Communism (from Latin communis, 'common, universal') [1] [2] is a far-left [3] [4] philosophical, social, political, and economic ideology and movement whose goal is the establishment of a communist society, namely a socioeconomic order based on the idea of common ownership of the means of production, distribution, and exchange—allocating ...

 2. le communisme (du latin communis – commun, universel) est initialement un ensemble de doctrines politiques, issues du socialisme et, pour la plupart, du marxisme, s'opposant au capitalisme et visant à l'instauration d'une société sans classes sociales, sans salariat 1 et une mise en place d'une totale socialisation économique et démocratique des …

 3. en.wikipedia.org › wiki › CommunismeCommunisme - Wikipedia

  • Description
  • Evolution
  • Departures

  This French biannual multidisciplinary journal brought together specialists of different generations and targeted young people. The editorial board included: Nicolas Werth, Marc Lazar, Philippe Buton, Michel Hastings, Karel Bartosek and Denis Peschanski. Published works include both the teleological (political and doctrinal side) and social (relati...

  Access to archives of the Comintern, following the collapse of the communist regimes of Eastern Europe, was interpreted by Stéphane Courtois as providing an opportunity to create a true history of communism.This approach has been criticized as "aimed at justifying a rewrite of history, the craze for suspecting all "affairs", the explicit desire to ...

  Since 1993, a significant portion of the editorial board of the Communisme journal distanced themselves to express their disagreement with the evolution of the journal. Numerous stirrings agitated the editorial team of the journal, especially the Jean Moulin matter (when he was accused of being a Soviet agent) and the publication of the Black Book ...

  • 1982-present
  • French
 4. nl.wikipedia.org › wiki › CommunismeCommunisme - Wikipedia

  • Voorgeschiedenis {Algemeen)
  • Stromingen
  • Theorie
  • Geschiedenis
  • Klassenstrijd
  • Socialisme Als 'Tussenfase'
  • in de Praktijk
  • Hedendaagse Nostalgie naar Het Communisme
  • Communisme in Nederland
  • Kritiek Op Het Communisme

  Min of meer communistische ideeën waren er al eeuwenlang in de menselijke geschiedenis. Vele filosofen en ook kritische christelijke theologen hadden in de loop der jaren hun gedachten laten gaan over de wenselijkheid van een maatschappelijk bestel, waarin geen armoede meer zou bestaan, onder meer Thomas More. Dit bleef eeuwenlang doorgaans bij den...

  Binnen het communisme ontstonden verschillende stromingen, verdeeld van libertair (anarchocommunisten, autonomisten, radencommunisten) tot autoritair (leninisme, trotskisme, stalinisme en maoïsme). Marxisme is een theorie over communisme gebaseerd op de ideeën van de filosoof en econoom Karl Marx. Leninisme voegt aan het marxisme toe dat er een voo...

  Volgens de marxistische theorie is de enige manier om de kapitalistische ongelijkheid af te schaffen, dat het proletariaat (arbeidersklasse), die in de samenleving de belangrijkste producent van rijkdom vormt en voortdurend door de bourgeoisie (welgestelde klasse) wordt uitgebuit en gemarginaliseerd, het kapitalisme omverwerpt in een brede sociale ...

  Vroeg communisme

  De oorsprong van het communisme is discutabel, en er zijn verschillende historische groepen, maar ook theoretici, wier overtuigingen beschreven zijn als communistisch. De Duitse filosoof Karl Marx zag oercommunisme als de originele jagers-verzamelaarcultuur van de mensheid waaruit het is ontstaan. Volgens Marx was het alleen mogelijk om het privé-eigendom te ontwikkelen nadat de mensheid in staat was om een overschot te produceren. Het idee van een klasseloze maatschappij ontstond in het oude...

  De Franse Revolutie

  In 1789 barst de bom: de Franse burgerij grijpt de macht, die tot dan toe door de adel en absolute monarchen werd uitgeoefend. Een nieuw régime beroept zich bij zijn machtsuitoefening op de verlichtingsidealen "vrijheid, gelijkheid en broederschap" (Frans: liberté, égalité, fraternité). Na vier jaar ontaardt de revolutie in de Terreur, het dictatoriale bewind van onder andere de jakobijn Robespierre. De jakobijnse schrijver Marat(die op dat moment al vermoord is) sprak over de "despotie van d...

  De negentiende eeuw

  De Franse Revolutie mondt uiteindelijk uit in de napoleontische oorlogen, gevolgd door de Restauratie. Pas na 1830 kunnen de radicalen weer ademhalen. In dat jaar van de Julirevolutie grijpt de Franse liberale burgerij opnieuw de macht en komt Lodewijk Filips, de Burgerkoning, op de troon. Een jaar later breekt de eerste grote staking uit onder zijdewevers in Lyon. Louis Auguste Blanqui was bevriend met Buonarroti. Blanqui begon in 1835 de communistische organisatie Genootschap van de Familie...

  Als tegenstrever van de economische kant van het communisme worden de kapitalisten gezien. De strijd tussen de klassen staat centraal: in de tijd van het begin van het industriële tijdperk de fabrieksbezitters aan de ene kant, en de uitgebuite arbeiders in de steden (die vanaf het platteland naar de steden waren getrokken) aan de andere kant. Marx ...

  De term socialisme bestond al voordat Marx een communist was, maar na de dood van Marx kreeg de term socialisme een aparte betekenis in de marxistische terminologie. Marx maakte onderscheid tussen de eerste fase van de communistische maatschappij en de hoogste fase van de communistische maatschappij. Na de dood van Marx gaven de marxisten aan de ee...

  In de theorie van de economische orde passen de meeste socialistisch georiënteerde landen in het brede spectrum van mengvormen van kapitalisme en socialisme, met aan het ene uiteinde de "gemengde economieën" van westerse snit (waar ook Nederland en België toe gerekend kunnen worden) en aan het andere uiteinde de communistische landen, zoals China, ...

  In veel voormalige communistische landen heerst onder de lokale bevolking een sterke heimwee naar het communisme. Het terugverlangen naar de voormalige DDR wordt ostalgie genoemd en het terugverlangen naar het voormalige Joegoslavië wordt joegonostalgiegenoemd. 66 procent van de bevolking in Armenië betreurde de val van Sovjet-Unie en maar 12% vond...

  Het communisme kreeg in Nederland al vroeg steun, in 1918 werd de Communistische Partij Holland (CPH), de voorganger van de Communistische Partij van Nederland (CPN), opgericht. Waar eerst de Nederlandse invloed in het buitenland aanzienlijk was, kwam de partij steeds meer onder invloed van Moskou. Dat leidde tot conflicten en royementen. Het gevol...

  In het westen wordt het communisme in deze landen meestal als mislukt beschouwd, vooral wegens de ernstige schendingen van de mensenrechten, maar ook vanwege een vaak sterk bureaucratisch gecontroleerd economisch systeem. In socialistische landen wordt de economie en de sociale maatschappij verregaand van bovenaf gecontroleerd en gereglementeerd. T...

 5. El Partido Comunista Mexicano (por sus siglas PCM) fue un partido político histórico de México. Existió oficialmente entre 1919 y 1981, aunque con varios periodos fluctuando entre el registro legal y la clandestinidad. Tuvo registro de 1922 a 1929, de 1935 a 1951 y de 1978 hasta su fusión con otras organizaciones en 1981. 1