Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 195.000 resultados de búsqueda
 1. Anuncios
  relacionados con: Galileo Galilei wikipedia
 2. 100,000+ usuarios visitaron getyourguide.es el mes pasado

  Reserva tickets flexibles y aprovecha nuestra política de cancelación gratis. Olvídate del caos en tus viajes. Disfruta de experiencias únicas en tu destino.

 3. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Find Info You May Not See Elsewhere With Peoplelooker®. Easy Online Public Records. Explore Galileo's Public Records, Phone, Address, Social Media & More. Look Up Any Name.

 4. 100,000+ usuarios visitaron mylife.com el mes pasado

  Report includes: Contact Info, Address, Photos, Court Records & Reviews

 5. 10,000+ usuarios visitaron casniepi.com el mes pasado

  World news, daily news, politics, business, tech... Do you know all about Wikipedia?

 1. Galileo di Vincenzo Bonaiuti de' Galilei, nacido en Pisa cuando esta pertenecía al Gran Ducado de Toscana, fue el mayor de siete hermanos, hijo de Giulia Ammannati y del músico y matemático florentino Vincenzo Galilei.

 2. Galileo di Vincenzo Bonaiuti de' Galilei ( / ˌɡælɪˈleɪoʊ ˌɡælɪˈleɪiˌ / GAL-il-AY-oh GAL-il-AY-ee, Italian: [ɡaliˈlɛːo ɡaliˈlɛi]; 15 February 1564 – 8 January 1642), commonly referred to as Galileo, was an Italian astronomer, physicist and engineer, sometimes described as a polymath, from the city of Pisa, then part of the Duchy of Florence.

  • Astronomy
  • Physics
  • Publications
  • Trial For Heresy

  Some people[who?] believe that Galileo was the first person to build a telescope. This is not true, but he was the first person to publish his observations of astronomical objects through a telescope. He discovered that the Milky Way is made of many stars. He discovered that the Moon has hills. He found four moons around Jupiter. Those moons are no...

  Galileo worked more at physics than at astronomy. He studied natural forces, and was one of the most important discoverers of the part of physics that is now called kinematics, including the discovery of the kinematic principle of relativity. However, he is often remembered now for things that either did not happen, or failed. A legend says that he...

  The most important are: 1. Siderius nuncius (starry messenger). Venice 1610. Discovery of 'new worlds' with the telescope. 2. Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Tolemaico et Copernicano. Florence, 1632. The famous 'dialogue between two world systems, Ptolemaic and Copernican'. 3. Discorsi et demonstrazioni mathematiche, intorno a due nu...

  Galileo came to accept the findings of Copernicus, that the Sun was the center of the then-known universe, and not the Earth. Because he promoted this and other ideas, he came to the notice of the Committee of Propaganda, the dreaded Inquisition. The Church taught that the Earth stood still, while everything in the sky moved around it. The Inquisit...

  • Viața
  • Metoda științifică
  • Astronomie
  • Tehnologie
  • Fizică
  • Matematică
  • controversa Cu Biserica
  • Scrierile
  • Moștenirea
  • Legături Externe

  Galileo s-a născut la Pisa (pe atunci parte a Ducatului Florenței), din actuala Italie, fiind primul dintre cei șase copii ai lui Vincenzo Galilei, celebru cântăreț din lăută și muzician teoreticianși ai soției sale, Giulia Ammannati. Numele complet al lui Galileo a fost Galileo di Vincenzo Bonaiuti de' Galilei. La 8 ani, familia s-a mutat la Flore...

  Galileo a adus contribuții originale în știință printr-o combinație inovatoare de experimente și matematică. La acea vreme, practica științifică se caracteriza mai ales prin studiile calitative de genul celor ale lui William Gilbert, în domeniile magnetismului și electricității. Tatăl lui Galileo, Vincenzo Galilei, muzician, făcuse experimente prin...

  Contribuții

  Doar pe baza unor descrieri nesigure a primului telescop practic, inventat de Hans Lippershey în Olanda în 1608, în anul imediat următor Galileo a realizat un telescop cu mărirea de 3x. Ulterior, el a realizat și altele, cu măriri de până la 30x. Cu acest dispozitiv îmbunătățit, el a putut vedea imagini mărite pe Pământ – era ceea ce se numește astăzi telescop terestru, sau lunetă. El l-a folosit și pentru a observa cerul; o vreme, el a fost unul dintre cei care puteau construi telescoape suf...

  Controversa privind cometele și Il Saggiatore

  În 1619, Galileo a fost implicat într-o controversă cu părintele Orazio Grassi, profesor de matematică la Collegio Romano, instituție a iezuiților. A început ca o dispută privind natura cometelor, dar, până în momentul când Galileo și-a publicat lucrarea Il Saggiatore în 1623, ultima sa replică în această dispută, ea devenise o discuție mult mai amplă privind natura Științei însăși. Întrucât Il Saggiatoreconține atât de multe din ideile lui Galileo despre cum ar trebui practicată știința, ace...

  Galileo, Kepler și teoriile mareelor

  Cardinalul Bellarmine scrisese în 1615 că sistemul copernican nu poate fi apărat fără „o adevărată demonstrație fizică a faptului că Soarele nu se rotește în jurul Pământului ci Pământul în jurul Soarelui.” Galileo considera că teoria sa privind mareele oferă dovada fizică necesară a mișcării Pământului. Această teorie era atât de importantă pentru Galileo încât el inițial intenționa să-și intituleze Dialogul despre cele două sisteme principale ale lumii Dialog despre fluxul și refluxul măril...

  Galileo a adus mai multe contribuții la ceea ce astăzi poartă numele de tehnologie, ramură distinctă de fizica pură. Aceasta nu este aceeași distincție ca cea făcută de Aristotel, care ar fi considerat întreaga fizică a lui Galileo ca fiind techne sau cunoștințe utile, spre deosebire de episteme, cercetări filosofice asupra cauzelor lucrurilor. Înt...

  Lucrările teoretice și experimentale ale lui Galileo în ce privește mișcarea corpurilor, împreună cu lucrările în mare parte independente ale lui Kepler și René Descartes, au fost precursoarele mecanicii clasice dezoltată de Sir Isaac Newton. O biografie scrisă de elevul lui Galileo Vincenzo Viviani afirma că Galileo a dat drumul la bile din acelaș...

  Deși aplicațiile matematice ale lui Galileo în fizica experimentală erau inovatoare, metodele sale matematice erau cele standard ale vremii. Analizele și demonstrațiile se bazau pe teoria eudoxiană a proporțiilor, așa cum era ea prezentată în a cincea carte a Elementelor lui Euclid. Această teorie apăruse doar cu un secol în urmă, datorită traducer...

  Psalmul 93:1 și 96:10 (în creștinismul occidental), precum și Cronici 16:30 includ (în funcție de traducere) un text ce afirmă că „lumea este întărită, și nu se clatină”. În traducerea lui Cornilescu a Bibliei, Psalmii 104:5 spune „Tu ai așezat pământul pe temeliile lui, și niciodată nu se va clătina”. Mai mult, Eclesiastul1:5 spune că „Soarele răs...

  Primele lucrări ale lui Galileo descriu instrumente științifice și printre ele se numără tratatul din 1586 intitulat Mica balanță (La Billancetta) care descrie o balanță precisă pentru cântărit obiecte în aer sau în apă și manualul tipărit în 1606 Le Operazioni del Compasso Geometrico et Militaredespre funcționarea unei busole militare și geometric...

  Descoperirile astronomice ale lui Galileo și cercetările sale asupra teoriei copernicane au lăsat o moștenire durabilă ce conține categorisirea celor patru sateliți ai lui Jupiter descoperiți de Galileo (Io, Europa, Ganymede și Callisto) denumiți lunile galileene. Alte proiecte, principii și noțiuni științifice sunt numite după Galileo, printre car...

  Sentința completă dată de Inchiziție în procesul lui Galileo Galilei[nefuncțională]
  Renunțarea publică a lui Galileo
  Animated Hero Classics: Galileo (1997) la Internet Movie Database
  • élete
  • munkássága
  • Pere
  • Kapcsolódó Szócikkek
  • Magyarul Megjelent Művei
  • Irodalom
  • Források
  • További információk

  Galileo Galilei Pisában (Toszkánai Nagyhercegség) látta meg a napvilágot, 1564-ben, Giulia Ammannati és Vincenzo Galilei zenetudós fiaként. Eredetileg (apja kívánságára) orvosnak készült a Pisai Egyetemen, de anyagi nehézségek miatt abba kellett hagynia tanulmányait. Arkhimédész műveinek tanulmányozása a matematika és a természetfilozófia felé ford...

  Csillagászat

  Habár az elterjedt nézet pontatlan, miszerint Galilei találta volna fel a távcsövet, ő volt az első emberek egyike, akik az égbolt tanulmányozására használták. Egyes feljegyzések szerint a távcsövet 1608-ban Hollandiában találta fel egy Hans Lippershey nevű ember; majd Galilei készített egy 8-szoros nagyítású, később egy körülbelül 20-szoros nagyítású modellt. 1609. augusztus 25-én bemutatta az első távcsövét a velencei törvényhozóknak. Ez a fajta „másodállása” jövedelmezőnek bizonyult, mivel...

  Fizika

  A testek mozgástörvényeit vizsgáló elméleti és gyakorlati munkája Kepler és Descartes független tevékenységével együtt a Newton által később felfedezett klasszikus mechanikaelőfutára volt. Úttörő volt abban, hogy az európai hagyományoktól eltérően precíz kísérleteket hajtott végre és ragaszkodott a természet szabályainak matematikai leírásához. Galileiről rengeteg történet kering. Ezek közül talán a leghíresebb a pisai ferde toronyból leejtett különböző tömegű testeké — állítólag ezzel bizony...

  Matematika

  Miközben Galilei matematikai alkalmazásai a kísérleti fizikában újítók voltak, a matematikai eljárásai hétköznapinak mondhatók. Az analízisei és a bizonyításai az Elemek ötödik könyvében leírt eudoxoszi elképzeléseken alapultak. Ez az elmélet csak egy századdal korábban vált elérhetővé, Tartaglia és a többiek pontos fordításának köszönhetően, de Galilei élete végére Descartesmunkásságának köszönhetően túlhaladottá vált. Galilei alkotott újat is a matematikában. Megmutatta: noha a legtöbb egés...

  A per interpretációi a tudománytörténetben

  A későbbi évszázadok tudománytörténetében egyébként Galilei és perének megítélése is állandóan változott. Pierre Duhem mellett a tudományfilozófus, Paul Feyerabend is komoly kétségeket fejezett ki az utókor által konstruált Galilei-kép iránt. a Galilei-problémakör számtalan elméleti elemének és vitaanyagának áttekintése után megfogalmazta azon véleményét, miszerint „Galilei korában az egyház sokkal inkább hallgatott az ész szavára, mint Galilei maga, ráadásul számba vette Galilei tanainak eti...

  A per utóéletéről

  1. 1664 – VII. Sándor pápa újraszerkesztve kiadta a tiltott könyvek jegyzékét (Index librorum prohibitorum) Galilei „Dialogo sui due massimi sistemi del mondo” című művével és Kopernikusz könyveivel együtt. A jegyzéket a „Speculatores Dominus Israel”kezdetű bullával vezetett be, amelyben az általa írt heliocentrikus elmélkedés alapján elvetette a nap körüli világképet, és annak elfogadását kötelezővé tette a katolikusok számára. 2. 1712 – A bencés páter Luigi Guido Grandiírása „Galileo védelm...

  Giordano Bruno párbeszédei az okról, elvről és egyről és a Végtelenről, a világegyetemről és a világokról; ford., bev., jegyz. Szemere Samu; Franklin, Budapest, 1914 (Filozófiai írók tára)
  Mozog-e a föld?; ford., bev. M. Zemplén Jolán; Budapest Irodalmi Intézet, Budapest, 1947 (Új könyvtár)
  Giordano Bruno válogatott dialógusai; ford. Fogarasi Miklós, Koltay-Kastner Jenő, Szemere Samu, szerk. Szauder József, bev. M. Á. Dinnyik; Hungária, Budapest, 1950
  Giordano Bruno – Galilei – Campanella; tan. C. Ionescu Gulian, Ion Banu, ford. Jánosházy György, Kiss Géza; Tudományos, Bukarest, 1952
  Paolo Rossi: A filozófusok és a gépek; ford. Kepes Judit; Kossuth, Bp., 1975
  Galileo Galilei: Párbeszédek a két legnagyobb világrendszerről, a ptolemaiosziról és a kopernikusziról. Kriterion Könyvkiadó, 1983 (a katalógusokban formailag hibás ISBN-nel szerepel) ISBN 963-07-2...
  Galileo Galilei: Matematikai érvelések és bizonyítások két új tudományág, a mechanika és a mozgások köréből: a függelékben néhány merevtest súlypontjának vizsgálatával. Európa Könyvkiadó, 1986 ISBN...
  Doru Cosma: Bruno és Galilei. Két inkvizíciós per; ford. Biró Gáspár; Kriterion, Bukarest, 1986 (Századunk)
 3. Galileo Galilei - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Galileo Galilei Galileo Galilei, AFI [ɡaliˈlɛːo ɡaliˈlɛi], conegut als països de parla catalana com a Galileu ( Pisa, 15 de febrer de 1564 – 8 de gener de 1642) va ser un físic, matemàtic, i filòsof toscà que va tenir un paper important durant la revolució científica.

 4. Galileo Galilei (* 15. február 1564, Pisa, Taliansko – † 8. január 1642, Arcetri, Taliansko) bol taliansky filozof, fyzik, astronóm, matematik obdobia renesancie, jeden zo zakladateľov súčasnej experimentálno-teoretickej prírodovedy. Je mu pripisované autorstvo výroku Eppur si muove! A predsa sa točí! (Zem sa krúti okolo svojej osi). Obsah

 1. Anuncios
  relacionados con: Galileo Galilei wikipedia
 2. 100,000+ usuarios visitaron getyourguide.es el mes pasado

  Reserva tickets flexibles y aprovecha nuestra política de cancelación gratis. Olvídate del caos en tus viajes. Disfruta de experiencias únicas en tu destino.

 3. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Find Info You May Not See Elsewhere With Peoplelooker®. Easy Online Public Records. Explore Galileo's Public Records, Phone, Address, Social Media & More. Look Up Any Name.

 4. 100,000+ usuarios visitaron mylife.com el mes pasado

  Report includes: Contact Info, Address, Photos, Court Records & Reviews

 5. 10,000+ usuarios visitaron casniepi.com el mes pasado

  World news, daily news, politics, business, tech... Do you know all about Wikipedia?

 1. Otras búsquedas realizadas