Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 6 resultados de búsqueda
  1. Ignacy Błażej Franciszek Krasicki herbu Rogala (ur. 3 lutego 1735 w Dubiecku, zm. 14 marca 1801 w Berlinie) – biskup warmiński od 1767, arcybiskup gnieźnieński od 1795, książę sambijski, hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, prezydent Trybunału Głównego Koronnego w Lublinie w 1765, proboszcz przemyski, kustosz kapituły katedralnej lwowskiej w 1765 roku, poeta, prozaik ...

  2. Województwo podolskie Województwo bracławskie Z rąk Jagiellonów prawa miejskie otrzymały m.in. Kamieniec Podolski , Smotrycz , Jarmolińce , Latyczów , Chmielnik , Winnica , Jagielnica , Czortków , Bar , Czarny Ostrów , Płoskirów , Bracław i Pohrebyszcze . Wschodnie Podole zostało zorganizowane w województwo bracławskie ze stolicą w Bracławiu i głównym miastem Winnicą . W ...

  3. ro.wikipedia.org › wiki › VoltaireVoltaire - Wikipedia

    Date biografice. Autorul a adoptat numele de "Voltaire" în 1718, în urma incarcerarii lui de la Bastille. Originea sa este neclară. Este o anagrama de AROVET LI, ortografia latinizat a numelui său, Arouet, iar literele inițiale ale Le Jeune ( "tineri"). În conformitate cu o tradiție de familie printre descendenții surorii sale, el a fost cunoscut sub numele de Le petit volontaire ...