Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 3.560 resultados de búsqueda
  1. Kilogram po metru kubnom (simbol: kg/m 3, ili kg m-3) je SI jedinica za gustoću. Gustoća vode, pri temperaturi od 277 K, iznosi 1000 kg/m 3, pa tona vode ima volumen od 1 m 3. Pored kg/m 3, često se koristi i jednica g/cm 3, a vrijedi: 1000 kg/m 3 = 1 g/cm 3. Jedinica gram po litri (simbol: g/l) je identična jedinici kg/m 3. Također pogledajte

  2. Kilogram po metru kubnom (simbol: kg/m³, ili kg m-3) je SI jedinica za gustoću. Gustoća vode iznosi pri temperaturi od 277 K iznosi 1000 kg/m³, pa tona vode ima volumen od 1 m³. Pored kg/m³, često se koristi i jednica g/cm³, a vrijedi: 1 g/cm³ = 1000 kg/m³. Jedinica gram po litri (simbol: g/l) je identična jedinici kg/m³

  3. Kilogram po metru kubnom (simbol: kg/m3, ili kg m-3) je SI jedinica za gustoću . Gustoća vode iznosi pri temperaturi od 277 K iznosi 1000 kg/m 3, pa tona vode ima volumen od 1 m 3 . Pored kg/m 3, često se koristi i jednica g/cm3, a vrijedi: 1 g/cm3 = 1000 kg/m3. Jedinica gram po litri (simbol: g/l) je identična jedinici kg/m 3 .

  4. Kilogram po kubnom metru je jedinica mere za gustinu i nema posebno ime u sistemu SI jedinica i spada u izvedene jedinice u tom sistemu. Gustina je jednaka 1 kg/m 3 označava osobinu nekog materijala da po homogeno ispunjenoj zapremini od jednog kubnog metra teži jedan kilogram .

  5. Kilogram po metru kubnom (simbol: kg/m 3, ili kg m-3) je SI jedinica za gustoću. Gustoća vode iznosi pri temperaturi od 277 K iznosi 1000 kg/m 3, pa tona vode ima volumen od 1 m 3. Pored kg/m 3, često se koristi i jednica g/cm 3, a vrijedi: 1 g/cm 3 = 1000 kg/m 3. Jedinica gram po litri (simbol: g/l) je identična jedinici kg/m 3.

  6. Kilogram po kubnom metru. Jedinica mjerenja gustoće u Međunarodni sustav jedinica (Ukratko Međunarodni sustav ili I) je omjer dan podjelom jedinice mase (a kilogram) na jedinicu volumena (jedan metar na treću potenciju ili jedan metar kubni), dakle to je jedan kilogram podijeljen s jednim kubnim metrom ili, ukratko, jedan kg/m 3.