Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 1.480.000.000 resultados de búsqueda

 1. Socialist feminism is a two-pronged theory that broadens Marxist feminism 's argument for the role of capitalism in the oppression of women and radical feminism 's theory of the role of gender and the patriarchy. Socialist feminists reject radical feminism's main claim that patriarchy is the only, or primary, source of oppression of women. [5]

 2. el feminismo socialista es una corriente teórica y política que hace una crítica tanto del capitalismo como del patriarcado, enfatizando las esferas tanto pública como privada la vida de las mujeres, y que argumenta que la liberación solo puede ser lograda a través de poner fin a las fuentes tanto económicas como culturales de la opresión de las …

 3. Social feminism is a feminist movement that advocates for social rights and special accommodations for women. It was first used to describe members of the women's suffrage movement in the late nineteenth and early twentieth centuries who were concerned with social problems that affected women and children.

 4. Feminismo social. El feminismo social es un movimiento feminista que aboga por los derechos sociales y adaptaciones especiales para las mujeres. El término se utilizó por primera vez para describir a los miembros del movimiento por el sufragio femenino de finales del siglo XIX y principios del XX que se preocupaban por los problemas sociales ...

  • Feminismul Marxist
  • Lucrări teoretice
  • Practica Feministă Socialistă
  • Feminismul Socialist, Maternitatea și Sfera Privată
  • Teoreticieni
  • Vezi și
  • Legături Externe

  Feminismul marxist este o ramură a teoriei feministe care se concentrează pe instituțiile sociale ale proprietății private și capitalismului pentru a explica și a critica egalitatea de gen și oprimarea. Conform feminismului marxist, proprietatea privată dă oportunitatea inegalității economice, dependenței, luptei dintre sexe și reprezintă rădăcina ...

  Zillah R. Eisenstein

  Academiciana și socioloaga Rhonda F. Levine spune că lucrările lui Zillah Eisenstein reprezintă o ”discuție superbă a perspectivei feministe socialiste” în antologia „Enriching the Sociological Imagination: How Radical Sociology Changed the Discipline” . Levine descrie cartea ca „una dintre cele mai vechi declarații despre cum o analiză marxistă de clasă se poate combina cu o analiză feministă a patriarhatului pentru a produce o teorie despre cum clasa și genul se intersectează ca sisteme ale...

  Donna Haraway și "A Cyborg Manifesto"

  În 1985, Donna Haraway a publicat eseul „A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century" în Socialist Review. Pentru ea, această lucrare a venit într-un punct critic în care feministele au trebuit să recunoască situarea lor în ceea ce ea numește „informatica dominației”. Ea spune că feministele trebuie să se unească „în spatele unui vis ironic a limbajului comun pentru femeile din circuitul integrat”.

  Feminismul autonomist

  Leopoldina Fortunati este autoarea cărții The Arcane of Reproduction: Housework, Prostitution, Labor and Capital (L'arcano della riproduzione: Casalinghe, prostitute, operai e capitale) ce reprezintă o critică feministă a lui Marx. Fortunati este autoarea a mai multor lucrări incluzând The Arcane of Reproduction (Autonomedia, 1995) și I mostri nell’immaginario (Angeli, 1995)Silvia Federici este o intelectuală italiană, profesoară și activistă, provenind din tradiția feministă marxistă radical...

  Chicago Women's Liberation Union

  Chicago Women’s Liberation Union cunoscută ca CWLU, a fost formată în 1969 după conferința din Palatine,Illinois. Naomi Weisstein, Vivian Rothstein, Heather Booth și Ruth Surgal au fost printre fondatoarele mișcării. Principalul scop al organizației a fost să pună capăt inegalității de gen și sexismului, pe care CWLU l-a definit ca „înăbușirea sistematică a femeilor spre beneficiul puterii oamenilor”. Statutul declarației organizației spunea că „schimbarea poziției femielor în societate nu es...

  Conspirația Teroristă Internațională a Femeilor din Iad

  Women's International Terrorist Conspiracy from Hell sau prescurtat W.I.T.C.H a desemnat multe grupuri feministe independente formate în Statele Unite ale Americii în tre 1968 și 1969 care au avut un rol important în dezvoltarea feminismului socialist. Numele W.I.T.C.H s-a interpretat și ca „Femei inspirate să spună istoria lor colectivă(Women Inspired to Tell their Collective History)”. Nu era o organizare clară, femeile erau organizate în grupuri independente. Acțiunile lor constau în „teat...

  Big Flame

  Big Flame a fost „ o organizație feministă socialistă revoluționară cu o orientare de clasă muncitoare”. A fost fondată în Liverpool în 1970, grupul inițial crescând rapid cu sucursale și în alte orașe. Publicațiile lor accentuează că „ un partid revoluționar este necesar dar Big Flame nu este acel partid și nici embrionul acelui partid.” Organizația a fost influențată de grupul italian Lotta Continua. A publicat o revistă „Big Flame” și un jurnal „Revolutionary Socialism”.În timp au ajuns să...

  Feminiștii socialiști accentuează faptul că maternitatea și diviziunea de gen a muncii susțin creșterea rolului femeilor ca mame, acestea fiind sursa excluziunii femeii din sfera publică și crearea dependenței economice a femeii de bărbat. Ei spun că nu e nimic firesc precum diviziunea de gen a muncii și indică faptul că femeile efectuează preponde...

  Video: documentar despre mișcarea Femen, 2013 (66 mn), subtitr. în română
  video: documentar despre Simone de Beauvoir și feminism, 2008 (42 mn), subtitr. în română
  Against Girl's Culture?, 18 iunie 2003, Marc Ulieriu, Ziarul de Duminică
  We should all be feminists