Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 8 resultados de búsqueda
  1. gminy miejskie gminy miejsko-wiejskie gminy wiejskie Gminy zniesione w latach 1973-2014, Na mapie brak gmin, zniesionych po 2014 roku: Zielona Góra (zniesiona w 2015) i Ostrowice (zniesiona w 2019) Lista gmin w Polsce – lista podstawowych jednostek samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego III stopnia w Polsce . Zobacz multimedia związane z tematem: Lista gmin w Polsce Spis ...

  2. Lokacje na prawie niemieckim, polegające na organizacji i zabudowie miast nowego typu, to najbardziej charakterystyczne i najważniejsze zjawisko w historii gospodarczej i społecznej ziem polskich XIII wieku