Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 98.100 resultados de búsqueda
 1. Anuncios
  relacionados con: Idioma irlandés wikipedia
 2. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Don't Waste Your Hard-Earned Money. Try Us and See Why Over 1,000,000 People Choose Us! Explore Idioma's Public Records, Phone, Address, Social Media & More. Look Up Any Name.

 3. 10,000+ usuarios visitaron casniepi.com el mes pasado

  World news, daily news, politics, business, tech... Do you know all about Wikipedia?

 1. Desde 1922 con la independencia de la República de Irlanda (llamado originalmente el Estado Libre Irlandés ), ha sido el idioma oficial junto al inglés. En 1998 con el Acuerdo de Viernes Santo, fue reconocido oficialmente como lengua de minoría en Irlanda del Norte, un país constituyente del Reino Unido.

 2. Idioma irlandés antiguo. Irlandés antiguo (en irlandés antiguo: Goídelc AFI: [ˈɡoːi̯ðʲelɡ] (/góidielg/); gaélico irlandés: An tSean-Ghaeilge, gaélico escocés: an t-Seann Ghàidhlig, gaélico manés: Shenn Yernish) es el nombre dado a la forma más antigua del idioma irlandés, o, mejor, las lenguas goidélicas, de las que ...

 3. Idioma irlandés medio - Wikipedia, la enciclopedia libre Idioma irlandés medio El irlandés medio es el nombre que le dieron los filólogos a la forma de la lengua irlandesa hablada entre el siglo X y el XII; es, por tanto, contemporáneo de las fases finales del inglés antiguo e iniciales del inglés medio. 1 2

 4. Idioma irlandés - Wikipedia Idioma irlandés La llingua irlandesa o gaélicu irlandés, denomada polos sos falantes Gaeilge, Gaoluinn o Gaeilge na hÉireann, ye la llingua oficial de la República d'Irlanda o Éire. Pertenez al tueru celta goidélicu del greyu de llingües indoeuropees . Situación anguaño

  • Denominación Da Lingua
  • Estatuto Oficial
  • Gaeltacht
  • Dialectos
  • Estrutura Lingüística
  • Historia E Política
  • Véxase tamén

  As denominacións máis habituais son gaélico irlandés ou, simplemente, irlandés. A primeira permite distinguila das variantes faladas en Escocia e Manx, mais a segunda é a preferida polos irlandeses e é a que figura na Constitución da República de Irlanda. Para algúns, incluír "gaélico" no nome fai referencia a un pasado demasiado remoto e non actua...

  O irlandés recoñécese na Constitución de Irlanda como primeira lingua oficial da República, co inglés como segunda lingua oficial, a pesar do seu reducido número de falantes na actualidade. Desde a fundación do Estado na década de 1920 (Estado Libre Irlandés), o Goberno de Irlanda requiría o coñecemento do irlandés para calquera posto como funciona...

  Existen certas áreas de Irlanda nas que o irlandés se fala de maneira tradicional como lingua materna; son as rexións coñecidas como Gaeltacht. Están no Condado de Galway, incluíndo Connemara e as Oileáin Árann; na costa oeste do Condado de Donegal; en Tyrconnell, a Península de Dingle no Condado de Kerry, así como en zonas máis pequenas dos condad...

  O irlandés ten moitos dialectos diferentes. Basicamente, existen tres áreas dialectais principais, que coinciden coas provincias de Munster, Connacht e Ulster.

  Os trazos máis rechamantes son a ortografía, a mutación da consoante inicial, a sintaxeverbo+suxeito+obxecto e a utilización de dúas formas distintas para o verbo ser/estar.

  Períodos da historia do irlandés

  O léxico parece indicar que o irlandés se introduciu en Irlanda após o ano 1.200 a.C. A forma máis antiga, o irlandés primitivo, aparece en inscricións oghámicas do século IV. Após a conversión ao cristianismo, apareceu o irlandés antigo en glosas nas marxes de manuscritos en latín no século VI, que deu paso no século X ao irlandés medieval. O irlandés moderno data do século XVI.

  O movemento irlandés pola lingua

  O irlandés era a lingua máis falada na illa de Irlanda até o século XIX. A primeira Biblia traduciuna William Bedell, bispo da Igrexa de Irlanda en Kilmore no século XVII. A combinación da introdución do sistema educativo de primaria, no que se prohibía o uso do irlandés e só se ensinaba o inglés, e a Gran Fame (An Gorta Mór) de mediados do século XIX, que afectou especialmente aos habitantes das zonas máis pobres, acelerou o seu declinio. Os líderes políticos, como Daniel O'Connell, eran crí...

  A Irlanda independente

  Co establecemento do Estado Irlandés en 1922 (Estado Libre da Irlanda 1922-37; Éire desde 1937, ou República de Irlanda desde 1949), o inglés continuou a ser utilizado como lingua da administración, mesmo en áreas nas que o 80% da poboación falaba irlandés. Aínda que se requiría o coñecemento da lingua para ser funcionario, o seu nivel era tan baixo que non a utilizaban. A pesar da tentativa de promover o irlandés no sistema educativo, o proceso de normalización resultou un fracaso e boa part...

  Ligazóns externas

  1. Gaeilge ar an ghréasán, recursos sobre o irlandés 2. Foinse - weekly newspaper 3. Irish Daltai na Gaeilge, organización dedicada á promoción e ensino da lingua 4. Irish O irlandés no Ethnologue 5. Dicionarios de irlandés 6. The Celtic League, American Branch (CLAB) 7. Gaelscoileanna 8. Discover Irish

  • 73 803 falantes habituais e outros 1 761 420 falantes como segunda lingua (abril de 2016)
  • Europa occidental
 1. Anuncios
  relacionados con: Idioma irlandés wikipedia
 2. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Don't Waste Your Hard-Earned Money. Try Us and See Why Over 1,000,000 People Choose Us! Explore Idioma's Public Records, Phone, Address, Social Media & More. Look Up Any Name.

 3. 10,000+ usuarios visitaron casniepi.com el mes pasado

  World news, daily news, politics, business, tech... Do you know all about Wikipedia?