Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 33 resultados de búsqueda
  1. Openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid te maken op basis van godsdienst of levensbeschouwing van de ouders. In het openbaar onderwijs wordt aandacht besteed aan ieders godsdienst of levensbeschouwing, zonder een voorkeur te hebben voor de een of de ander.

  2. Ontwikkelingsgericht onderwijs; TOM-onderwijs: Team Onderwijs op Maat; Van der Huchtonderwijs; Vrijeschoolonderwijs; De nutsscholen bieden neutraal algemeen bijzonder onderwijs, vergelijkbaar met openbaar onderwijs. Ze zijn opgericht door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen terwijl het openbaar onderwijs vroeger door de overheid zijn gesticht.