Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 25 resultados de búsqueda
  1. There are 43 universities in Australia: 40 Australian universities (36 public and 4 private) and 3 international private universities. The Commonwealth Higher Education Support Act 2003 sets out three groups of Australian higher education providers: universities, other self-accrediting higher education institutions, and state and territory accredited higher education institutions.

  2. Tulane University, officially the Tulane University of Louisiana, is a private research university in New Orleans, Louisiana.Founded as the Medical College of Louisiana in 1834 by seven young medical doctors, it turned into a comprehensive public university as the University of Louisiana by the state legislature in 1847.

  3. Doğal seçilim, canlıların fenotiplerindeki farklılıklardan ötürü hayatta kalma ve üremelerinin değişkenlik göstermesidir. Evrimin esas mekanizmalarından biri olup, bir popülasyonun nesiller boyunca karakteristik olan kalıtsal özelliklerindeki değişimdir.