Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 2 resultados de búsqueda
  1. en.wikipedia.org › wiki › PaintingPainting - Wikipedia

    Painting is the practice of applying paint, pigment, color or other medium to a solid surface (called the "matrix" or "support"). The medium is commonly applied to the base with a brush, but other implements, such as knives, sponges, and airbrushes, can be used.

  2. De Nederlandse schilderkunst kwam in de Gouden Eeuw, goeddeels samenvallend met de 17e eeuw, tot grote bloei.De vraag naar schilderijen nam enorm toe en kunstschilders moesten zich van elkaar zien te onderscheiden.