Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 33 resultados de búsqueda
  1. Where the United Kingdom's Ordnance Survey grid references are used as the coordinates, use {}. For articles which have no coordinates, but need them, use {{ coord missing }} . Linear features [ edit ]

  2. Sự kiện 11 tháng 9, còn được gọi là Cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 hay đơn giản là 11/9 (tiếng Anh: September 11 attacks; thường được gọi là 9/11) là một loạt bốn cuộc tấn công khủng bố có sự tham gia của nhóm khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda nhằm chống lại Hoa Kỳ diễn ra vào sáng thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001.