Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 1.560.000 resultados de búsqueda
 1. Anuncios
  relacionados con: Danmark wikipedia
 2. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Explore Danmark's Public Records, Phone, Address, Social Media & More. Look Up Any Name. Explore Danmark's 1. Phone Number 2. Address 3. Email & More. Lookup Any Name - Try Today!

 3. 100,000+ usuarios visitaron search.alot.com el mes pasado

  Search for Domo Wikipedia info. Research & compare results on Alot.com online today. Find all the information you need for Domo Wikipedia online on Alot.com. Search now!

 1. en.wikipedia.org › wiki › DenmarkDenmark - Wikipedia

  Denmark (Danish: Danmark, pronounced ()) is a Nordic country in Northern Europe.It is the most populous and politically central constituent of the Kingdom of Denmark, a constitutionally unitary state that includes the autonomous territories of the Faroe Islands and Greenland in the North Atlantic Ocean.

 2. Dinamarca forma parte de Escandinavia y solo tiene frontera terrestre con Alemania, aunque desde 1999 está unida con Suecia por carretera y ferrocarril, a través del puente de Øresund. El territorio danés está compuesto por la península de Jutlandia (Jylland) y por 407 islas de las cuales 79 están habitadas (2009). [.

 3. sv.wikipedia.org › wiki › DanmarkDanmark – Wikipedia

  • Samfärdsel
  • Kultur
  • Se även
  • Externa länkar

  Kastrup – Köpenhamns flygplats

  I Köpenhamn finns den interkontinentala flygplatsen Kastrup, Nordens mest trafikerade, med över 29 milj passagerare/år, [26] belägen ca sju kilometer från stadens centrum och helt nära Öresundsbrons fäste. Att höjden över havet är försumbar, omgivande terräng flack och banorna långa och välutrustade gör att Kastrup räknas till de säkraste flygplatserna i världen. Det finns tre banor: 04L/22R, 04R/22L samt 12/30. Bana 22L är utrustad med landningssystemet Instrument Landing System (ILS kategor...

  Andra flygplatser

  Billund nära Vejle och Legoland är Jyllands största flygplats. Det finns även ett antal mindre trafikflygplatser i Danmark, bland annat i Ålborg, Århus och Roskilde samt på Bornholm.

  Järnvägar

  Järnvägarna är förhållandevis väl utbyggda i Danmark. Järnvägsnätet når ut till de flesta delar av landet och banstandarden är relativt hög. Landskapet har medgivit anläggandet av raka banor, då problem som berg och sjöar saknas. Öarna har knutits samman först med tågfärjor vilka efter hand ersatts med broar. Det har även funnits järnväg på Bornholm. Diesel eller elektrifiering Dock är mycket få linjer elektrifierade, och Danmark ligger i detta avseende långt efter övriga Europa. Före 1990-ta...

  Danmarks kultur är sammanflätad med Sveriges, inte minst därför att väsentliga delar av Sverige (Skåne, Halland, Blekinge) var viktiga danska områden fram till mitten av 1600-talet. Dessutom är danskar och svenskar folk med ett gemensamt ursprung som talar nära besläktade språk. Men samtidigt har Danmark i hög grad påverkats av sitt kontinentala läge, särskilt närheten till Tyskland och Nederländerna. Danmark blev officiellt kristet omkring år 960 och fick därmed på allvar del i den samtida europeiska konsten och arkitekturen. De första kyrkorna var stavkyrkor, men snart byggdes kyrkor i sten efter europeiskt mönster. Domkyrkorna i Ribe och Viborg började uppföras i gråsten ca 1100. Domkyrkan i Lund (Danmarks första ärkebiskopssäte år 1104) – byggdes i sandsten efter tysk förebild (tegel).[33]

  • 24,7 (2)
 4. Danmark (Denamearc) nævnes i et manuskript der også indeholder den Angelsaksiske Krønike, nærmere betegnet The Abingdon Chronicle II.I manuskriptet, som menes at være nedskrevet i det 11. århundrede, genfortælles Orosius på angelsaksisk, og i det pågældende afsnit berettes om nordmanden Ottar – den angelsaksiske genfortælling blev i ældre tid traditionelt tilskrevet Alfred den ...

 5. no.wikipedia.org › wiki › DanmarkDanmark – Wikipedia

  Danmark, offisielt Kongeriket Danmark (dansk: Kongeriget Danmark), er et land i Nord-Europa. Det er det sørligste av de nordiske landene, og ligger sørvest for Sverige og sør for Norge. Danmark har landgrense til Tyskland, og grenser også mot Nordsjøen og Østersjøen. Innbyggertallet er på ca 5,8 millioner.

 1. Anuncios
  relacionados con: Danmark wikipedia
 2. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Explore Danmark's Public Records, Phone, Address, Social Media & More. Look Up Any Name. Explore Danmark's 1. Phone Number 2. Address 3. Email & More. Lookup Any Name - Try Today!

 3. 100,000+ usuarios visitaron search.alot.com el mes pasado

  Search for Domo Wikipedia info. Research & compare results on Alot.com online today. Find all the information you need for Domo Wikipedia online on Alot.com. Search now!