Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Anuncios
  relacionados con: Infarto agudo de miocardio wikipedia
 1. Infarto agudo de miocardio - Wikipedia, la enciclopedia libre

  es.wikipedia.org › wiki › Infarto_agudo_de_miocardio

  El infarto agudo de miocardio («agudo» significa ‘súbito’, mio ‘ músculo ’ y cardio ‘ corazón ’), frecuentemente abreviado como IAM o IMA, y conocido en el lenguaje coloquial como paro cardiaco, ataque cardiaco o infarto, refleja la muerte de células cardíacas provocada por la isquemia resultante del desequilibrio entre la demanda y el aporte de riego sanguíneo por la circulación coronaria.

 2. Infarto de miocardio con elevación del segmento ST ...

  es.wikipedia.org › wiki › Infarto_agudo_de_miocardio

  Infarto de miocardio con elevación del segmento ST (Redirigido desde « Infarto agudo de miocardio con ST elevado ») El infarto de miocardio con elevación del segmento ST es una emergencia médica producida por la formación de un trombo sobre una placa rota de aterosclerosis que ocluye la circulación coronaria del músculo cardíaco.

 3. Infarto agudo de miocardio - Wikipedia, a enciclopedia libre

  gl.wikipedia.org › wiki › Infarto_agudo_de_miocardio
  • Infarto de miocardio E Insuficiencia cardíaca
  • Epidemioloxía
  • Etioloxía
  • Patoloxía
  • Cadro Clínico
  • Diagnóstico
  • Tratamento
  • prognóstico E Complicacións
  • Véxase tamén

  Infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca non son termos sinónimos. Na insuficiencia cardíaca existe un trastorno do bombeo sanguíneo, o cal, en certos casos, pode ser o resultado dun infarto. Se a insuficiencia cardíaca se produce de forma súbita, no infarto extenso pode levar a un edema agudo de pulmón cunha intensa dispneaou afogo do paciente. Os síntomas clásicos dun infarto agudo de miocardio inclúen dor de peito opresivo que pode irradiarse aos ombreiros e pescozo, dificultade respiratoria, vómitos, náuseas, palpitacións, sudación e ansiedade. Polo xeral, os síntomas nas mulleres difiren dos síntomas nos homes, aínda que preto dun cuarto dos casos son asintomáticos. A atención ao paciente que presenta un cadro suxestivo de ser un infarto debe ser prioritaria, estando nos sistemas de triage como unha atención de máximo nivel. Na atención médica de urxencia, que inclúe osixenoterapia, aspirina e gliceril trinitrato. O alivio da dor lógrase clasicamente coa morfina.[7] O aliv...

  O infarto de miocardio é a presentación máis frecuente da cardiopatía isquémica. A OMS estimou que no ano 2004 o 12,6 por cento das mortes a nivel mundial debéronse a unha cardiopatía isquémica,[9] que é a principal causa de morte en países desenvolvidos e a terceira causa de morte en países en vías de desenvolvemento, despois do SIDA e infeccións respiratorias baixas.[10] En países desenvolvidos como Estados Unidos, as mortes por cardiopatías son máis numerosas que a mortalidade por cancro.[11] As coronariopatías causan unha de cada cinco mortes nos Estados Unidos e onde máis dun millón de persoas sofren un ataque coronario cada ano, das cales un 40 por cento morrerá como consecuencia do infarto.[12]De modo que un estadounidense morrerá cada minuto dun evento coronario patolóxico.

  O infarto agudo de miocardio preséntase en pacientes con cardiopatía isquémica, xa sexa naqueles que xa sabían que padecían esta enfermidade e recibían tratamento por ela ou como episodio inicial da patoloxía. Adoita estar precedido por antecedentes de anxina inestable, nome que reciben os episodios de dor torácicoque se fan máis frecuentes, máis duradeiros, que aparecen con esforzos menores que na evolución previa ou que non ceden coa medicación habitual. O miocardio (o músculo do corazón) sofre un infarto cando existe unha enfermidade coronaria avanzada. En xeral isto prodúcese cando unha placa de ateroma que se atopa no interior dunha arteria coronaria se ulceraou rompe, causando unha obstrución aguda dese vaso. A coroa de vasos sanguíneos que levan osíxeno e nutrientes ao propio músculo cardíaco (arterias coronarias) pode desenvolver placas de ateroma, o que compromete en maior ou menor grao o fluxo de osíxeno e nutrientes ao propio corazón, con efectos que varían desde unha anx...

  A aparición dun infarto agudo de miocardio fundaméntase en dous subtipos do síndrome coronario agudo, a saber, o infarto de miocardio sen elevación do segmento ST e o infarto de miocardio con elevación do segmento ST, os cales son, con frecuencia, unha manifestación dunha coronariopatía, é dicir, dunha enfermidade das arterias coronarias.[31] O evento inicial máis común é o desprendemento dunha placa aterosclerótica dunha das arterias coronarias do epicardio, é dicir, da cuberta do corazón, que leva á iniciación da coagulación, o que en ocasións xera a oclusión total da arteria. Se o deficiente fluxo sanguíneo ao corazón dura o suficiente, pode iniciarse un proceso chamado cascada isquémica, na que as células do corazón morren, principalmente por necrose, e xa non poden rexenerarse. Nese punto de morte celular fórmase unha cicatriz de coláxeno permanente, que dana a arquitectura cardíaca. Algúns estudos recentes indicaron que o proceso de morte celular denominado apoptose tamén dese...

  Aproximadamente a metade dos pacientes con infarto presentan síntomas de advertencia antes do incidente.[33] A aparición dos síntomas dun infarto de miocardio ocorre, polo xeral, de xeito gradual, no transcurso de varios minutos, e de cando en cando ocorre de xeito instantáneo.[34] Calquera número de síntomas compatibles cunha repentina interrupción do fluxo sanguíneo ao corazón agrúpanse dentro do síndrome coronario agudo.[35]

  O diagnóstico dun infarto de miocardio debe formularse integrando aspectos clínicos da enfermidade actual do individuo e un exame físico, incluído un electrocardiograma e probas de laboratorio que indiquen a presenza ou ausencia de dano celular das fibras musculares.[42] Por esta razón, a semioloxíaque o clínico debe aplicar ante a presenza dunha dor precordial (polas súas características e pola súa duración) debe obrigalo a propoñer o diagnóstico de infarto agudo do miocardio (IAM) con suficiente premura, xa que o atraso na formulación tradúcese na perda dun tempo valioso necesario para instituir o método de reperfusión dispoñible coa idea de recuperar a maior extensión de miocardio xa que, como é ben sabido, existe unha relación inversa entre o tempo transcorrido para iniciar o procedemento e a cantidade de músculo “salvado”.

  Un ataque ao corazón é unha urxencia médica, polo que demanda atención inmediata. Os obxectivos principais na fase aguda é salvar a maior cantidade posible de miocardio e previr complicacións adicionais. A medida que pasa o tempo, o risco de dano ao músculo cardíaco aumenta, polo que calquera tempo que se perda é tecido que igualmente se perdeu.[57]Ao experimentar síntomas dun infarto, é preferible pedir axuda e buscar atención médica inmediata. Non é recomendable intentar conducirse un mesmo ata un hospital.

  Se a área de infarto é pequena e non compromete ao sistema bio-eléctrico que controla os latexos do corazón, as probabilidades de sobrevivir a un infarto son altas. Con todo, unha de cada tres persoas que sofren un infarto morre antes de poder recibir atención médica (morte súbita). Fai moi poucos anos as estatísticas eran aínda peores (un falecemento precoz por cada dous infartos). A mellora destas expectativas está ligada aos avances en reanimación cardiopulmonar(RCP), en probas diagnósticas especiais e en atención urxente, incluíndo ambulancias 'medicalizadas' e unidades coronarias. Debido á frecuencia de morte súbita, as técnicas de resucitación cardiopulmonar deben aplicarse canto antes a calquera persoa que estea sufrindo un ataque ao corazón. A maioría dos que estean vivos dúas horas logo dun ataque sobrevivirán. Unha vez que saen do hospital recomendan repouso, dietasen graxa e sen sal. Con todo, existen algunhas complicacións posibles: 1. Arritmia cardiaca: Existe un sistem...

  Ligazóns externas

  1. "Infarto agudo de miocardio". MedlinePlus (en castelán). (en castelán) 2. Infarto de miocardio (ataque ó corazón), Artigo e vídeo. 3. FORUMCLINIC Información para pacientes sobre infarto agudo de miocardio en Español e Catalán: vídeos, noticias e foros 4. Tutoriales Interactivos de Saúde Medline Plus: Infarto agudo do miocardioUtiliza gráficas animadas e pódese escoitar o tutorial.

 4. Infarto - Wikipedia, la enciclopedia libre

  es.wikipedia.org › wiki › Infarto

  El infarto al miocardio se produce al taponarse una arteria que lleva la sangre al corazón. Los infartos pueden producirse en cualquier órgano o músculo, pero los más frecuentes se presentan: En el corazón (infarto agudo de miocardio). En el cerebro (accidente vascular encefálico). En el intestino (infarto intestinal mesentérico).

 5. Los síntomas del infarto agudo de miocardio consisten en dolor o molestia torácicos con disnea o sin ella, náuseas y sudoración. [msdmanuals.com] Si la insuficiencia cardíaca se produce de forma súbita, en el infarto extenso puede llevar a un edema agudo de pulmón con una intensa disnea o ahogo del paciente. [es.wikipedia.org]

 6. El infarto al miocardio se produce al taponarse una arteria que lleva la sangre al corazón. Los infartos pueden producirse en cualquier órgano o músculo, pero los más frecuentes se presentan: En el corazón (infarto agudo de miocardio). En el cerebro (accidente vascular encefálico). En el intestino (infarto intestinal mesentérico).

 7. Infarto agudo de miocardio wikipedia - de búsqueda

  mx.search.yahoo.com › mobile › s

  Anuncios relacionados con: Infarto agudo de miocardio wikipedia. Find Records On Agudo - Search Records On Agudo. www.peoplelooker.com/Public Records/People Search

 8. El infarto agudo de miocardioagudo» significa ‘súbito’, mio ‘músculo’ y cardio ‘corazón’), frecuentemente abreviado como IAM o IMA, y conocido en el lenguaje coloquial como paro cardiaco, ataque cardiaco o infarto, refleja la muerte de células cardíacas provocada por la isquemia resultante del desequilibrio entre la demanda y el aporte de riego sanguíneo por la ...

 1. Anuncios
  relacionados con: Infarto agudo de miocardio wikipedia