Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 3.710 resultados de búsqueda
 1. Anuncios
  relacionados con: Verenigde Staten (hoofdbetekenis) wikipedia
 1. De Verenigde Staten, officieel de Verenigde Staten van Amerika, afgekort VS (Engels: United States of America, afgekort als USA of US), vaak (totum pro parte) Amerika (America) genoemd, is een federatie van 50 staten en het District of Columbia, grotendeels in Noord-Amerika gelegen.

 2. 15/08/2020 · De Verenigde Staten, officieel de Verenigde Staten van Amerika, afgekort VS , vaak Amerika genoemd, is een federatie van 50 staten en het District of Columbia, grotendeels in Noord-Amerika gelegen. De Verenigde Staten is met ruim 332 miljoen inwoners het op twee na grootste land ter wereld in bevolking, na de Volksrepubliek China en India. Tevens is het het op twee na grootste land in ...

 3. nl.wikipedia.org › wiki › MaineMaine - Wikipedia

  • Geschiedenis
  • Geografie
  • Demografie
  • Politiek
  • Trivia

  De oorspronkelijke bewoners van Maine waren Algonkisch sprekende Wabanaki volkeren, waaronder de Abenaki. Samuel de Champlain, een Franse ontdekkingsreiziger, stichtte in 1604 de eerste Europese kolonie in de staat. De Fransen noemden het gehele gebied Acadië. De eerste Engelse nederzetting in Maine was de Pophamkolonie, die in 1607 is gesticht door de Plymouth Company. In 1652 werd Maine geannexeerd door de Massachusetts Bay Colony. Maine werd op 15 maart 1820 formeel toegelaten als 23ste staat van de Unie als resultaat van de Missouri Compromise. Tot 1832 was Portlandde hoofdstad, daarna werd het wat centraler gelegen Augusta hoofdstad van de staat. Rond 1840 speelde zich een conflict af over de grens tussen Maine en de toenmalige Britse kolonie Canada. Hoewel er geen gevechten plaats hebben gevonden, is het bekend geworden als de Aroostookoorlog. Uiteindelijk werd de grens van Maine met Canada vastgelegd in 1842 in de Webster-Ashburton Treaty. De staat is mogelijk vernoemd naar d...

  De staat Maine beslaat 86.542 km², waarvan 80.005 km² land. De staat ligt in de Eastern tijdzone. Maine ligt aan de Atlantische Oceaan en grenst in het noorden en oosten aan Canada en in het westen en zuiden aan de staat New Hampshire. West Quoddy Headis het meest oostelijke punt van de (continentale) Verenigde Staten. Afgezien van de kustgebieden is Maine vrij berg- en heuvelachtig. Het hoogste punt is de top van Mount Katahdin (1608 m). Langs de kust liggen vele eilanden. De belangrijkste rivieren zijn de Kennebec en de Penobscot. Verder telt Maine talloze meren, waarvan Moosehead Lake het grootste is. Het grootste gedeelte van de staat is bebost.

  In 2015 telde Maine 1.329.328 inwoners. Dit komt neer op 16.6 per km² landoppervlak, waarmee Maine de dunstbevolkte staat ten oosten van de Mississippi is. 5,3% van de bevolking is Franstalig, het hoogste percentage van de Verenigde Staten, hoewel er in Louisianameer Franstaligen zijn is hun percentage kleiner omdat er in de staat meer mensen wonen dan in Maine. De top 5 van grootste steden naar inwoneraantal zijn:

  Aan het hoofd van de uitvoerende macht van de staat staat een gouverneur, die direct gekozen wordt door de kiesgerechtigden in de staat. De gouverneursverkiezing van 2018 werd gewonnen door Janet Mills van de Democratische Partij. Zij trad in januari 2019 aan als gouverneur van Maine. De wetgevende macht bestaat uit de Senaat van Maine (Maine Senate) met 35 leden en het Huis van Afgevaardigden van Maine (Maine House of Representatives) met 151 leden plus drie leden die de inheemse volkeren vertegenwoordigen (meer bepaald de Penobscot, de Passamaquoddy en de Maliseet).

  De boeken en de verfilmingen van Stephen King spelen zich vaak af in Maine.Tevens is Maine geografisch gezien de enige staat van de vs die slechts aan één andere staat, te weten New Hampshire, grenst.

 4. nl.wikipedia.org › wiki › BostonBoston - Wikipedia

  • Geschiedenis
  • Geografie
  • Demografie
  • Cultuur
  • Onderwijs
  • Verkeer en Vervoer
  • Stedenbanden
  • Externe Links

  Boston werd in 1630 gesticht door puriteinse kolonisten op het schiereiland dat de plaatselijke indianen Shawmut noemden. De kolonisten gaven de nieuwe vestiging de naam Boston, naar de gelijknamige stad in Lincolnshire in Engelandwaar een aantal van hen vandaan kwam. Boston is de bakermat van de Amerikaanse Revolutie. De eerste schermutselingen die tot de revolutie leidden, vonden er plaats op 5 maart in 1770, toen Britse soldaten het vuur openden op protesterende burgers. Deze gebeurtenis staat bekend als het bloedbad van Boston. Met de Boston Tea Party op 16 december 1773 begonnen de inwoners van Boston een boycot tegen de belasting op geïmporteerde producten zoals thee, ingesteld door het Britse parlement onder de Townshend Act van 1767. De eerste veldslagen van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog vonden plaats in de vroege morgen van 19 april 1775 in Lexington en Concord, twee plaatsen op 20 tot 30 kilometer ten westen van Boston. Na de onafhankelijkheidsverklaring in 1776...

  Topografie

  Boston ligt aan de Atlantische Oceaan in het noordoosten van de Verenigde Staten, hemelsbreed ongeveer 300 kilometer ten noordoosten van New York. Het ligt ongeveer op dezelfde breedtegraad als Marseille en Rome. De stad ligt op het westelijkste punt in de Massachusetts Bay, die hier een natuurlijke haven vormt (Boston Harbor). De belangrijkste rivier van de stad is de Charles, die ontspringt in Hopkinton. Onder andere de Harvard-universiteit en het Massachusetts Institute of Technology ligge...

  Bestuurlijke verdeling

  Boston is verdeeld in eenentwintig buurten: 1. Allston/Brighton 2. Back Bay 3. Bay Village 4. Beacon Hill 5. Charlestown 6. Chinatown/Leather District 7. Dorchester 8. Downtown/Financial District 9. East Boston 10. Fenway/Kenmore 11. Hyde Park 12. Jamaica Plain 13. Mattapan 14. Mission Hill 15. North End 16. Roslindale 17. Roxbury 18. South Boston 19. South End 20. West End 21. West Roxbury

  Klimaat

  In januari is de gemiddelde temperatuur −1,9 °C, in juli is dat 23,1 °C. Jaarlijks valt er gemiddeld 1054,4 mm neerslag(gegevens op basis van de meetperiode 1961-1990).

  Het aantal inwoners steeg van 18.320 in 1790 naar 801.444 in 1950. Dit was vooral te danken aan een razendsnelle groei in het midden van de 19e eeuw: tussen 1840 en 1880 werd het inwonertal bijna verviervoudigd. Na 1950 viel het inwonertal weer terug tot 562.994 in 1980. De laatste decennia groeit het aantal inwoners weer. In 2008 wordt de bevolking geschat op 609.023, al kan dat door de belangrijke regionale functie die de stad vervult op sommige dagen oplopen tot zo'n 1,2 miljoen. Ongeveer 14,4% van de bevolking van Boston bestaat uit hispanicsen latino's, 25,3% is van Afrikaanse oorsprong en 7,5% van Aziatische oorsprong. Boston wordt vaak de hoofdstad van "Iers Amerika" genoemd, de Ieren zijn dan ook de grootste etnische groep in de stad. Zij vormen 15% van de totale bevolking. De bevolking bestaat voor 37,1% uit eenpersoonshuishoudens; 10,4% is ouder dan 65 jaar. De werkloosheidbedraagt 2,9% (cijfers volkstelling 2000).

  Boston is een belangrijk cultureel centrum. Het Boston Symphony Orchestra en het Boston Balletzijn wereldberoemd. Het hoogste gebouw van de stad is de John Hancock Tower, een ontwerp van de bekende architect Henry N. Cobb van het architectenbureau I.M. Pei en partners. Het gebouw is genoemd naar John Hancock Insurance, een verzekeringsmaatschappij die in het gebouw gevestigd is. John Hancock was een belangrijk staatsman uit de tijd van de Boston Tea Party.

  Er zijn meer dan honderd universiteiten en colleges in Boston en omgeving[bron?]. De belangrijkste zijn: 1. Harvard-universiteit (Cambridge) 2. Massachusetts Institute of Technology (MIT, Cambridge) 3. Berklee College of Music 4. Boston Conservatorium 5. Boston University 6. Boston College 7. Brandeis University (Waltham) 8. Northeastern University 9. Emerson College 10. University of Massachusetts(financieel gesteund door de staat Massachusetts) 11. Suffolk University 12. Tufts University (Somerville, Medford) 13. Wellesley College (Wellesley) 14. Bentley University(Waltham) 15. Babson College(Wellesley) 16. Regis College (Weston)

  Boston is een belangrijke zeehaven met een open verbinding naar de Atlantische Oceaan. De luchthaven Logan International Airport ligt op drooggelegd land aan de noordkant van de haven, slechts enkele kilometers van het centrum van de stad, en is bereikbaar door drie tunnels (de nieuwe Ted Williams-tunnel, en de oude Callihan- en Sumner-tunnels). Twee van de vliegtuigen betrokken bij de aanslagen op 11 september 2001waren opgestegen vanaf Logan Airport. Drie belangrijke Interstate Highwaysverbinden Boston met de rest van het land: 1. Interstate 90 – westwaarts: via Cleveland en Chicago helemaal naar Seattle. 2. Interstate 95 – zuidwaarts: via New York en Washington D.C. naar Miami; noordwaarts: via Maine naar de Canadesegrens. 3. Interstate 93 – noordwaarts: via New Hampshire en Vermontnaar de Canadese grens. Amtrak onderhoudt een hogesnelheidstreinverbinding, de Acela genoemd, van Bostons South Station naar New York en Washington. Op 14 maart 1887 vond er een treinongeluk plaats op...

  (en) Officiële website van de stad Boston
  (en) Website van de Big Dig
 5. nl.wikipedia.org › wiki › GouverneurGouverneur - Wikipedia

  • Oude Rome
  • de Nederlanden
  • België
  • Koninkrijk Der Nederlanden
  • Nederlandse Koloniën
  • India
  • Japan
  • Kazachstan
  • Maleisië
  • Mexico

  Het woord gouverneur is afgeleid van het Oudgriekse woord Κυβερνήτης (= stuurman, bestuurder), dat later in het Latijn opdook als guvernator. In het oude Rome was een gouverneur een functionaris belast met het bestuur van een Romeinse provincie. Tijdens de Romeinse Republiek waren deze gouverneurs vaak eerst consul of praetor geweest, waarna ze een provincie kregen toegewezen waarin ze geld, roem en/of macht konden vergaren. Tijdens het Keizerrijk werden provincies bestuurd door een legatus. De belangrijkste functies van een gouverneur waren het heffen van belastingen, het toezicht houden op lokale rijksuitgaven, het leiding geven aan de lokale militairen en het uitoefenen van het Romeins recht.

  In de Bourgondische, Spaanse of Oostenrijkse Nederlanden liet de vorst zich vervangen door een stadhouder, in het Frans ook vaak gouverneur genoemd. In de Tachtigjarige Oorlog werd het woord gouverneur ook gebruikt voor de militaire bestuurder van een stad, zowel van Staatse als aan Spaanse zijde. Later behielden de steden in de generaliteitslanden een gouverneur.

  In het koninkrijk België staat een gouverneur aan het hoofd van een provincie. De gouverneur is voorzitter van de deputatie van de provincie (enkel in Vlaanderen) en vertegenwoordigt binnen de provincie de federale regering en de gewestregering. Hij of zij is hierdoor het gezicht van de provincie, maar wel een ambtenaar en geen politiek orgaan. Een gouverneur wordt benoemd door de gewestregering. De functie van gouverneur wordt geregeld in de provinciedecreten. Het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad heeft officieel geen gouverneur, maar er is een 'commissaris van de federale regering', die de titel voert van gouverneur. Onder het Vlinderakkoordzou deze functie afgeschaft worden. Ook de Nationale Bank van Belgiëheeft een door de koning benoemde gouverneur. Gouverneurs zijn politiek neutraal, maar er worden altijd politici benoemd tot gouverneur.

  Binnen het Koninkrijk der Nederlanden hebben de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten ieder een gouverneur als vertegenwoordiger van de koning en zaakwaarnemer van de koninkrijksregering. De overige provincies hadden tot aan de grondwetsherziening van 1848 een gouverneur des Konings. Sindsdien heet die functie commissaris van de Koning(in). De commissaris van de koning van de Nederlandse provincie Limburg wordt informeel nog steeds aangeduid met de titel gouverneur, in navolging van wat gebruikelijk was in het Hertogdom Limburg (1839-1866). Het provinciehuis in Maastricht wordt bijgevolg nog steeds aangeduid met Gouvernement. Tot ver in de 19e eeuw had ook de Nederlandse provincie Noord-Brabant een gouverneur in het verlengde van de status van deze twee provincies als generaliteitslanden.

  In de Nederlandse koloniën (in de tijd voor de instelling van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden) was het gouverneurschap tot aan het ontstaan van de Bataafsche Republiekniet overal eender geregeld. De West-Indische Compagnie werd in 1791 genationaliseerd, waarbij de toenmalige bezittingen door de Nederlandse staat werden overgenomen. Hiertoe behoorde ook de kolonie Curaçao en andere eilanden in de Nederlandse Antillen. Suriname werd tot 1795 bestuurd door de Sociëteit van Suriname. Nadien werden door de Nederlandse staat gouverneurs aangesteld. De Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië was de belangrijkste gezagsdrager in Nederlands-Indië. Onder zijn gezag vielen de gouverneurs en regenten van de deelgebieden van Nederlands-Indië. Tot 1795 was de Gouverneur-generaal een bestuurder uit de VOC. Na de nationalisering van deze maatschappij werd hij door de Nederlandse staat benoemd.

  In Indiaheeft elke staat een ceremoniële gouverneur, die wordt aangewezen door de president van India.

  In Japan heeft elke prefectuur een gouverneur (知事, chiji). De gouverneur wordt rechtstreeks door de bevolking gekozen voor een periode van 4 jaar. Een Japanse gouverneur kan uit zijn functie worden ontzet via een terugroepingsreferendum. Een recall bestaat erin dat de bevolking een bepaalde individuele functionaris rechtstreeks kan ontslaan uit zijn of haar functie. In het geval van overlijden, onbekwaamheid of ontslag van de gouverneur wordt zijn plaats ingenomen door een vicegouverneur.

  Gouverneurs worden in Kazachstan aangeduid als Akimen worden aangesteld door de president van de republiek.

  In Maleisië hebben de staten Penang, Malakka, Sabah en Sarawak elk hun eigen ceremoniële gouverneur of Yang di-Pertua Negeri die door de koning of Yang di-Pertuan Agongvan Maleisië wordt aangesteld.

  In Mexicoheeft elke staat een gouverneur. De gouverneur wordt door de bevolking voor zes jaar gekozen, en kan aan het eind van zijn termijn niet herkozen worden.

 6. Anuncios relacionados con: Verenigde Staten (hoofdbetekenis) wikipedia. Staten Island Roofers - Search Staten Island Roofers. www.izito.com/Find

 7. nl.wikipedia.org › wiki › Verenigde_Staten_(hoofdbetekenis) In de cache De Verenigde Staten, officieel de Verenigde Staten van Amerika, afgekort VS ( Engels: United States of America, afgekort als USA of US ), vaak ( totum pro parte) Amerika ( America) genoemd, is een federatie van 50 staten en het District of Columbia, grotendeels in Noord ...

 1. Anuncios
  relacionados con: Verenigde Staten (hoofdbetekenis) wikipedia