Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 28.400 resultados de búsqueda
 1. Anuncios
  relacionados con: Christiaan Huygens wikipedia
 2. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Have A Name You Want to Search, We Are Ready! Enter The Name/State & See Available Info. Get a Report containing Contact Information, Address, Age, Social Profile & More

 3. 10,000+ usuarios visitaron casniepi.com el mes pasado

  World news, daily news, politics, business, tech... Do you know all about Wikipedia?

 1. Christiaan Huygens ( /'krɪstja:n 'hœyxəns/ (?·i) La Haya, 14 de abril de 1629 - ibídem, 8 de julio de 1695) fue un astrónomo, físico, matemático e inventor neerlandés.

 2. Christiaan Huygens FRS Huygens by Caspar Netscher (1671), Museum Boerhaave, Leiden Born (1629-04-14) 14 April 1629 The Hague, Dutch Republic Died 8 July 1695 (1695-07-08) (aged 66) The Hague, Dutch Republic Alma mater University of Leiden University of Angers Known for List Aerial telescope Balance spring Birefringence Centrifugal force Centripetal force Collision formulae Discovery of Titan ...

  • Leven
  • Werk
  • Werken
  • Wetenschappelijk Archief
  • Portretten en Beelden
  • naar Huygens vernoemd
  • Secundaire Literatuur
  • Externe Links

  Jeugd

  Huygens werd in 1629 geboren in Den Haag aan de Lange Houtstraat, in een welvarende en vooraanstaande familie. Zijn vader, Constantijn Huygens (1596-1687), was diplomaat, topadviseur van de Oranjes, dichter en componist. Christiaan werd vernoemd naar zijn grootvader, de vader van Constantijn. Zijn moeder was Suzanna van Baerle (1599-1637), "Sterre" in de gedichten van vader Constantijn. Ze was geen familie van Barlaeus, maar via haar vader Jan Henrickzn van Baerle wel familie van Susanna Hoef...

  Studie

  Huygens studeerde rechten en wiskunde aan de universiteit Leiden van 1645 tot 1647, onder meer bij de pedagogisch onderlegde wiskundige Frans van Schooten, een aanhanger van Descartes. Ook Johan de Witt en Hendrik van Heuraet studeerden wiskunde bij Van Schooten. Na deze twee jaren zette Huygens samen met zijn broer Lodewijk zijn studie voort aan het, door Prins van Oranje Frederik Hendrik in 1646 gestichte, Bredase College van Oranje, de Illustere school en Collegium Auriacum (Breda), waarva...

  Wetenschappelijke carrière

  In 1649 trad Huygens op als secretaris van graaf Hendrik van Nassau-Siegen tijdens een gezantschapsreis naar Denemarken voor verlaging van de tol van de Sont. Huygens ging mee in de vergeefse hoop om Descarteste kunnen ontmoeten. Daarna zag hij af van een diplomatieke carrière en wijdde zich aan de wetenschap, gefinancierd door een jaargeld van zijn vader. In 1649 schreef hij zijn eerste werk, over hydrostatica, De iis quae liquido supernatant ('Over de objecten die op vloeistof blijven drijv...

  Wiskunde

  Door zijn vaders contacten met de wiskundige en wetenschappelijke bemiddelaar Marin Mersenne, ging Huygens zich onder andere bezighouden met het probleem van de vorm van een touw, opgehangen aan zijn beide uiteinden (de zogenaamde kettinglijn). Hij weerlegde op zeventienjarige leeftijd de beweringen van zowel Simon Stevin als Galilei dat de kettinglijn een paraboolwas. Huygens' eerste publicaties in 1651 en 1654 behandelden wiskundige problemen over krommen. Nadien ging zijn aandacht uit naar...

  Sciencefiction avant la lettre

  In zijn Cosmotheoros (1698) speculeerde Huygens gedetailleerd over leven op andere planeten. Voor dergelijke speculaties was de Italiaanse filosoof Giordano Bruno nog in 1600 door de Inquisitie verbrand (officieel is Bruno overigens ter dood gebracht wegens zijn afwijzing van de goddelijkheid van Christus; de notie van leven op andere planeten werd afgewezen door het toen geldende dogma). Volgens Huygens bestond er op andere planeten een soortgelijk leven als op aarde, maar op de zon was geen...

  1649 - De iis quae liquido supernatant (Over de objecten die op vloeistofblijven drijven, ongepubliceerd)
  1651 - Cyclometriae
  1651 - Theoremata de quadratura hyperboles, ellipsis et circuli (stellingen over de kwadratuur van hyperbolen, ellipsen en cirkels, Huygens' eerste publicatie)
  1654 - De circuli magnitudine inventa; met dit werk vestigde hij zijn reputatie als wiskundige definitief.

  Het wetenschappelijk archief van Christiaan Huygens is beschikbaar bij de Universiteitsbibliotheek Leiden.

  1639 - Vader Constantijn Huygens omringd door zijn vijf kinderen door Adriaen Hanneman, schilderij met medaillons, Mauritshuis te Den Haag
  rond 1670? - Reliëfportret door Jean-Jacques Clérion (1639-1714), Rijksmuseum Boerhaave, Leiden
  1671 - Portret door Caspar Netscher, Rijksmuseum Boerhaave te Leiden, bruikleen van Haags Historisch Museum
  1675 - Mogelijke afbeelding van Huygens op l'Établissement de l'Académie des Sciences et fondation de l'observatoire, 1666 door Henri Testelin. Colbert stelt koning Lodewijk XIV de leden van de pas...

  Onderzoek en wetenschap

  1. De Huygens-ruimtesonde landde op Titan in het Cassini-Huygensproject voor onderzoek van Saturnus 2. Planetoïde(2801) Huygens 3. Huygens een inslagkrater op Mars. 4. Een berg op de Maan 5. Huygens Region, deel van de Orionnevel 6. Achromatisch Huygens-oculair 7. Huygens wavelets, de wiskundige grondslag voor scalaire diffractietheorie 8. Huygens Nationale Supercomputer bij SARA in Amsterdam, genoemd naar Christiaan en zijn vader Constantijn 9. onderafdeling van de Koninklijke Nederlandse Ve...

  Onderwijs

  1. Huygens Laboratorium: faculteit Natuur- en sterrenkunde van de Universiteit Leiden 2. Het Huygensgebouw, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen 3. W.I.S.V. 'Christiaan Huygens', Studievereniging Wiskunde en Informatica van de TU Delft 4. Huygens Lyceum te Eindhoven 5. Medisch- Natuurphilosophisch- en Veterinair- Tandheelkundig Gezelschap “ Christiaan Huygens”, studiegezelschap van het Utrechtsch Studenten Corps

  Muziek

  1. Stichting Huygens-Fokker, centrum voor microtonale muziek

  Hugh Aldersey-Williams: Een eeuw van licht: het leven van Christiaan Huygens (2020) Uitgeverij Thomas Rap, ISBN 9789400405561. Vertaling uit het Engels.
  Cees Andriesse: Titan kan niet slapen: een biografie van Christiaan Huygens (1993) ISBN 90-254-0168-6. Engelse vertaling: Huygens The Man Behind the Principle, Foreword by Sally Miedema, Cambridge...
  Andriesse, C.D., van der Leer, C.L., Pelsser, A.A.J. en Verkerk, A.T.J.: Christiaan Huygens. Tien jaar Christiaan Huygens wetenschapsprijs, 2008

  Primaire bronnen

  1. (en) De Ratiociniis in Ludo Aleae or The Value of all Chances in Games of Fortune, 1657Over waarschijnlijkheidsleer. Vertaling in het Engels gepubliceerd in 1714 2. (la) Systema Saturnium 1659Digitale facsimile-uitgave van de Smithsonian Libraries 3. (en) Treatise on Light 1690 Traité de la Lumière vertaald in het Engels door Silvanus P. Thompson, Project Gutenberg 4. (nl) Cosmotheoros1698, Nederlandse vertaling online 5. (fr) Lettre de Mr. Huygens à l'Auteur touchant le Cycle Harmonique16...

  Musea

  1. Huygensmuseum Hofwijck 2. Museum Boerhaave, De technische vondsten van Christiaan Huygens 3. Museum Boerhaave, Christiaan Huygens 1629-1695 4. Huygens lens Het Ovidiuscitaat "Admovere.." staat in de rand gekrast. Mogelijk is deze lens uit de collectie van het Universiteitsmuseum Utrecht gebruikt voor de ontdekking van Titan

  Overig

  1. Huygens als een van de vijftig onderwerpen in de historische canon van Nederland, 2007 2. Christiaan Huygensweb - Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum 3. Geleerden op bankbiljetten, onder wie Christiaan Huygens op het 25 gulden biljet van 1955 4. Christiaan Huygens: de echte uitvinder van de toverlantaarn (website 'de Luikerwaal')

  • Biografía
  • Obres Científica
  • Enllaces Esternos

  Christiaan Huygens nació nel senu d'una importante familia holandesa. El so padre, el diplomáticu Constantijn Huygens, apurrió-y una escelente educación ya introducir nos círculos intelectuales de la dómina. Estudió mecánica y xeometría con preceptores privaos hasta los 16 años. Christiaan aprendió xeometría, cómo faer modelos mecánicos y habilidae...

  Matemátiques

  Huygens foi unu de los pioneros nel estudiu de la probabilidá, tema sobre'l que publicó'l llibru De ratiociniis in ludo aleae (Sobre los Cálculos nos Xuegos d'Azar), nel añu 1656. Nel introdució dellos conceutos importantes nesti campu, como la esperanza matemática, y resolvía dalgunos de los problemes propuestos por Pascal, Fermat y De Méré. Amás resolvió numberosos problemes xeométricos como la rectificación de la cisoide y la determinación de la combadura de la cicloide. Tamién esbozó conc...

  Física

  Los trabayos de Huygens en física centráronse principalmente en dos campos: la mecánica y l'óptica. Nel campu de la mecánica publicó'l so llibru Horologium oscillatorum(1675); nél topa la espresión esacta de la fuercia centrífuga nun movimientu circular, la teoría del centru d'oscilación, el principiu del caltenimientu de les fuercies vives (antecedente del principiu del caltenimientu de la enerxía) centrándose esencialmente nos choques ente partícules (corrixendo delles idees errónees de Des...

  Astronomía

  Aficionáu a l'astronomía dende pequeñu, llueu aprendió a tallar lentes (especialidá d'Holanda dende la invención del telescopiu, escontra l'añu 1608) y al pie del so hermanu llegó a construyir dellos telescopios de gran calidá. Pol métodu d'ensayu y error comprobaron que los oxetivos de gran llargor focal apurríen meyores imáxenes, de manera que se dedicó a construyir preseos de focales cada vegada mayores: ellaboró un sistema especial pa tallar esti tipu de lentes, siendo ayudáu pol so amigu...

  Wikimedia Commons tien conteníu multimedia tocante a Christiaan Huygens.
  Wikiquote tien frases célebres suyes o que faen referencia a Christiaan Huygens.
  • Życiorys
  • Praca Naukowa
  • Upamiętnienie
  • Zobacz też
  • Bibliografia
  • Linki zewnętrzne

  W roku 1660 Huygens pojechał do Anglii, a w 1663 został członkiem honorowym londyńskiego Royal Society. W roku 1666 przeniósł się do Paryża, gdzie wykładał na uniwersytecie do 1681 roku. W Paryżu Huygens prowadził badania razem z Gian Domenico Cassiniw obserwatorium paryskim. Kiedy poważnie zachorował w roku 1681 powrócił do Hagi. Huygens zmarł w s...

  Matematyka

  Jako matematyk Huygens zajmował się rozwojem rachunku różniczkowo-całkowego. Podczas swoich matematycznych studiów Huygens opracował również teorię dotyczącą gry w kości, którą opublikował jego nauczyciel matematyki Frans van Schooten w 1657 roku w książce pod tytułem De ludo aleae (łac. „O grze w kości”). Była to jedna z pierwszych prac dotyczących teorii prawdopodobieństwa.

  Fizyka i technika

  Na polu fizyki prowadził szereg prac dotyczących optyki. Sformułował zasadę Huygensa, która mówi o rozchodzeniu się fal w pobliżu przeszkód. Jego doświadczenia potwierdzały teorię o falowej naturze światła. Badał również zjawisko załamaniaświatła w różnych materiałach. Huygens współpracował z Antonim van Leeuwenhoekiem. Razem opracowali doskonałe soczewki. Dzięki opanowaniu przez Christiaana zasad optyki Antoni był w stanie wykonać ze szkła oraz kryształu doskonałe soczewki. Pozwoliło to na z...

  Astronomia

  Obserwacje astronomiczne poprzez nowy teleskop doprowadziły Huygensa do odkrycia w roku 1655 księżyca Saturna, który został nazwany Tytan. Jego badania objęły również pierścienie Saturna, co zaowocowało sformułowaniem w roku 1656 hipotezy mówiącej, że zawierają one kosmiczny gruz. W tym samym roku Christiaan zdołał rozdzielić obraz Wielkiej Mgławicy w Orionie na poszczególne gwiazdy. Najjaśniejszy rejon tej mgławicy nosi nazwę Obszar Huygensa. Christiaan prowadził też obserwacje pojedynczych...

  W kierunku Tytana wystrzelono sondę kosmiczną Cassini, która została wyposażona w lądownik nazwany na jego cześć Huygens. Lądownik wylądował na powierzchni Tytana 14 stycznia 2005 r.
  Na cześć uczonego jedną z planetoid nazwano (2801) Huygens.
  Pomniki Huygensa ma co najmniej pięć niderlandzkich miast: Rotterdam, Delft, Lejda, Haarlem i Voorburg.
  Christiaan Huygens: Systema Saturnium. Haga: 1659.
  Andrzej Kajetan Wróblewski, Janusz Andrzej Zakrzewski: Wstęp do fizyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. ISBN 83-01-01359-1.
  John J. O'Connor; Edmund F. Robertson: Christiaan Huygens w MacTutor History of Mathematics archive (ang.)[dostęp 2021-10-24].
  Christiaan Huygens w bazie Mathematics Genealogy Project (ang.)[dostęp 2021-10-30].
  • 8 lipca 1695, Haga
  • 14 kwietnia 1629, Haga
 3. Christiaan Huygens /ˈkrɪs.tjaːn ˈhœʏ̯ɣəns/ ( ascolta [? · info]) ( L'Aia, 14 aprile 1629 – L'Aia, 8 luglio 1695) è stato un matematico, astronomo e fisico olandese, fra i protagonisti della rivoluzione scientifica . Indice 1 Biografia 2 Osservazioni astronomiche 3 Altri contributi 4 Rapporti con la comunità scientifica 5 Opere 5.1 Edizioni

 4. Christiaan Huygens und Samuel Sorbière(1617–1670) waren die ersten beiden ausländischen Wissenschaftler, die im Juni 1663 in die Royal Societyaufgenommen wurden. 1666 wurde Huygens der erste Direktor der in diesem Jahr gegründeten französischen Akademie der Wissenschaften. Newton bezeichnete ihn als den elegantesten Mathematiker seiner Zeit.

 1. Anuncios
  relacionados con: Christiaan Huygens wikipedia
 2. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Have A Name You Want to Search, We Are Ready! Enter The Name/State & See Available Info. Get a Report containing Contact Information, Address, Age, Social Profile & More

 3. 10,000+ usuarios visitaron casniepi.com el mes pasado

  World news, daily news, politics, business, tech... Do you know all about Wikipedia?