Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 32 resultados de búsqueda
  1. Scenarzysta – scenariusz Wyewoluował z profesji dramatopisarza, czyli twórcy sztuki teatralnej. Wraz z rozwojem środków masowego przekazu pojawiło się zapotrzebowanie na firmy , które tworzyłyby materiał literacki, na którego podstawie można zrealizować film, serial, reklamę, program telewizyjny czy audycję radiową.

  2. Czarna lista Hollywood (ang.The Hollywood blacklist) – lista opublikowana w latach 40.XX wieku w Stanach Zjednoczonych zawierająca nazwiska scenarzystów, reżyserów, aktorów, producentów i innych ludzi związanych z show-biznesem, którym odmówiono pracy w zawodzie z powodu poglądów politycznych, zdeklarowanych bądź będących jedynie podejrzeniem.