Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 10 resultados de búsqueda
  1. Sir Nigel David Wilson (born 17 November 1956) is a British businessman. He is the chief executive (CEO) of Legal & General, a British multinational financial services company.

  2. Thomas Spencer (7 November 1851 – 25 July 1905) was an English businessman, known for being the co-founder with Michael Marks of Marks & Spencer, a major British retailer.

  3. cs.wikipedia.org › wiki › MacochaMacocha – Wikipedie

    Propast Macocha je nejznámější propast v oblasti Moravského krasu a součást komplexu Punkevních jeskyní.Hloubka suché části propasti je 138,4 m, na jejím dně se nachází Horní (hloubka 11 m) a Dolní macošské jezírko (hloubka min. 50 m).

  4. Heinrich Schliemann, celým jménem Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann (6. ledna 1822, Neubukow – 26. prosince 1890, Neapol), byl německý podnikatel, obchodník a archeolog. Pátral na severozápadě Malé Asie a podle popisů krajiny v Homérově eposu Ilias (Iliada) nalezl legendární město Trója a později i Mykény .

  5. Influencer (ang. influence „wpływ”; łac. influentia „wpływ” od influere „wpływać”, in „w” i fluere „płynąć”) – w świecie mediów społecznościowych osoba wpływowa, która dzięki swojemu zasięgowi jest w stanie oddziaływać na ludzi, z którymi nawiązuje trwałe relacje.