Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 1 resultado de búsqueda
  1. hace 6 días · 1942 թվականին Շվեյցարայում միասեռականներին օրենքով սկսեցին ընդունել։. 1960 թվականին Շվեյցարիան դարձել է նորաստեղծ ազատ անկախ առևտրի ասոցիացիայի ( EFTA) անդամ։ 1961 թվականին Շվեյցարիան տնտեսական ...