Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 38 resultados de búsqueda

  1. In Europa werd reeds tijdens de Duitse Boerenoorlog van 1524-1525 een regenboogvlag gebruikt. Deze werd meegevoerd door de opstandige boeren onder leiding van de theoloog Thomas Müntzer (1489-1525), die vanuit het evangelie een maatschappelijke revolutie predikte.