Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 35.700 resultados de búsqueda

  1. ja.wikipedia.org › wiki › 武田信玄武田信玄 - Wikipedia

    Hace 12 horas · 武田 信玄 (たけだ しんげん) / 武田 晴信 (たけだ はるのぶ)は、 戦国時代 の 武将 、 甲斐 の 守護大名 ・ 戦国大名 。. 甲斐源氏 の 嫡流 にあたる 武田氏 第16代当主 甲斐武田家 第19代当主。. 諱 は 晴信 、 通称 は 太郎 (たろう)。. 正式な姓名は ...

  2. Hace 12 horas · Spanish Empire. The Spanish Empire (Spanish: Imperio español ), also known as the Hispanic Monarchy (Spanish: Monarquía Hispánica) or the Catholic Monarchy (Spanish: Monarquía Católica) [4] [5] [6] was a colonial empire governed by Spain and its predecessor states between 1492 and 1976. [7] [8] One of the largest empires in history, it was ...

  3. Hace 1 día · www.strasbourg.eu. Straßburger Münster von Süden, links davon der Temple Neuf. Straßburg ( französisch Strasbourg [ stʁasbuʁ ], im Straßburger Dialekt Schdroosburi [ ˈʃdɾoːsburi] [1]) ist eine Stadt im Elsass, einer Landschaft im Osten Frankreichs nahe der Grenze zur Region Baden in Deutschland.

  4. Hace 1 día · Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi zamanında Anadolu 'da yer alan tüm beyliklerde iktidarın babadan oğula geçtiği ataerkil bir yönetim biçimi hakimdi. Bu tip yönetim anlayışını benimseyen beylikler de ülke ve halk tabakasını hanedanın kurucusunun mirası şeklinde kabul görmekte ve beylikler, hanedanın ...

  5. Hace 12 horas · Lista polskich rodów książęcych. Herb Rzeczypospolitej z okresu panowania dynastii Jagiellonów. Mianem rodu książęcego określamy potomków niekoronowanego władcy państwa (np. wielkiego księcia) lub jego części (np. udzielnego księcia ), potomków rodziny panującej lub członków rodu arystokratycznego, któremu tytuł został ...

  6. 25/11/2022 · Wikipedia Wiktionary Shop. Featured: Rhombicuboctahedron by Leonardo da Vinci. Averroès et l'averroïsme (1852) is a book by Ernest Renan. Full text.

  7. 26/11/2022 · You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 한국 인구수 변화 on Google, you do not find the information you need!