Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 30 resultados de búsqueda

  1. In the Treaty of Augsburg of 1548, Drenthe was removed from the Westphalian Circle and attached to the Burgundian Circle, making it one of the Seventeen Provinces of the Habsburg Netherlands with a special status within the Empire. During the Dutch Revolt against the Habsburgs, Drenthe joined the Union of Utrecht.

  2. nl.wikipedia.org › wiki › Simon_StevinSimon Stevin - Wikipedia

    Simon Stevin (Brugge, 1548 – Den Haag of Leiden, 1620) was een natuurkundige, wiskundige en ingenieur afkomstig uit Vlaanderen.Hij introduceerde het decimale stelsel voor breuken in de westerse wereld en gaf de vestingbouw een wiskundige grondslag.