Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 20 resultados de búsqueda

  1. 19 januari 1585: Slag op de Kouwensteinsedijk: Antwerpse Republiek & Unie van Utrecht - Spaanse Rijk: 7 mei en 26 mei, 1585 Slag bij Amerongen: Unie van Utrecht - Spaanse Rijk: 23 juni 1585: Beleg van IJsseloord: Unie van Utrecht - Spaanse Rijk: 6 oktober - 15 oktober 1585: Wonder van Empel: Unie van Utrecht - Spaanse Rijk: december 1585: Slag ...

  2. La Gran Armada, Grande y Felicísima Armada de 1588 fue una expedición militar marítima, que tras el triunfo en la Batalla de Lepanto y la consolidación del poder Español en Europa, fue proyectada por el monarca español Felipe II para destronar a Isabel I e invadir Inglaterra.

  3. The Cádiz expedition of 1625 was a naval expedition against Spain by English and Dutch forces. The plan was put forward because after the Dissolution of the Parliament of 1625, the Duke of Buckingham, Lord High Admiral, wanted to undertake an expedition that would match the exploits of the raiders of the Elizabethan era and in doing so, would return respect to the country and its people after ...

  4. De dag daarna, op 26 juli 1581, namen de Spanjaarden Breda in. De hoofdstad van Brabant, Brussel, viel in maart 1585 in Spaanse handen en Antwerpen in augustus van dat jaar. Als gevolg van die ontwikkeling moesten de afgevaardigden van het gewest Brabant hun zetels in de Staten-Generaal opgeven.

  5. en.wikipedia.org › wiki › TercioTercio - Wikipedia

    A tercio (pronounced ; Spanish for "[a] third") was a military unit of the Spanish Army during the reign of the Spanish Habsburgs in the early modern period.The tercios were renowned for the effectiveness of their battlefield formations, forming the elite military units of the Spanish Monarchy.

  6. 5900 plaatsen. Hieronder vermeldt Metatopos 5900 Nederlandse plaatsen in één lange lijst. Iets minder dan de helft (nl. precies 2500) zijn door de gemeenten aangemerkt als een ‛woonplaats’ en zijn dan met een woonplaatscodenummer opgenomen in de BAG (basisadministraties adressen en gebouwen, onderdeel van het kadaster).

  7. Introduction. In the general population aged ≥60 years, 4.9% were identified to have heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF), 1 implying several millions of affected individuals in Europe.