Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 21 resultados de búsqueda

  1. Incumbents. Monarch – Elizabeth I; Parliament – 8th of Queen Elizabeth I (starting 18 February, until 10 April 1593), 9th of Queen Elizabeth I (starting 24 October 1597, until 9 February 1598)

  2. en.wikipedia.org › wiki › CodpieceCodpiece - Wikipedia

    This fashion reached its peak of size and decoration in the 1540s before falling out of use by the 1590s. Suits of armor of the sixteenth century followed civilian fashion, and for a time, codpieces were a prominent addition to the best full suits. A few examples of full suits of armor with codpieces are on display in museums today.

  3. De Tien jaren was de periode van 1588 tot 1598 in de Tachtigjarige Oorlog.In deze periode van tien jaar wist Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje en de zoon van Willem van Oranje, samen met zijn neef Willem Lodewijk, de stadhouder van Friesland, het tij van de oorlog te doen keren.