Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 43 resultados de búsqueda

  1. Anna Jagiellonka (łac. Anna Dei gratia Infans Regni Poloniae; ur. 18 października 1523 w Krakowie, zm. 9 września 1596 w Warszawie) – córka Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, od 1575 królowa Polski, w 1576 poślubiła Stefana Batorego, który został iure uxoris królem Polski i sprawował faktyczną władzę; ostatnia polska monarchini z dynastii Jagiellonów, bezdzietna, po śmierci ...

  2. President Ferdinand E. Marcos created the Municipality of Kalayaan by signing Presidential Decree No. 1596 into law on June 11, 1978. This established what the document described as "a distinct and separate municipality of the Province of Palawan". PD 1596 defined the boundaries of the municipality as follows:

  3. Sommaire déplacer vers la barre latérale masquer Début 1 Histoire Afficher / masquer la sous-section Histoire 1.1 Ibères et Celtibères au contact des civilisations méditerranéennes (avant 197 av. J.-C.) 1.2 Hispanie romaine (197 av. J.-C. - 476) 1.3 Invasions barbares et Royaume wisigoth (409-711) 1.4 Espagne médiévale: Al-Andalus et royaumes chrétiens de la Reconquista (711-1512) 1. ...

  4. La Casa de Enríquez [1] es un linaje nobiliario español de origen real, originario de la Corona de Castilla, iniciado en la persona del infante Fadrique de Castilla, XXVII Maestre de la Orden de Santiago, hijo natural del rey Alfonso XI de Castilla y de Leonor de Guzmán y hermano gemelo de Enrique II de Castilla, quien dio nombre al linaje.

  5. Unia brzeska – połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dokonane w Brześciu Litewskim w 1596 roku. . Część duchownych prawosławnych i wyznawców prawosławia uznała papieża za głowę Kościoła i przyjęła dogmaty katolickie, zachowując bizantyjski ryt lit