Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 44 resultados de búsqueda

  1. President Ferdinand E. Marcos created the Municipality of Kalayaan by signing Presidential Decree No. 1596 into law on June 11, 1978. This established what the document described as "a distinct and separate municipality of the Province of Palawan". PD 1596 defined the boundaries of the municipality as follows:

  2. Antiguamente la zona del lago fue una depresión natural del terreno. En una sequía de 1596 se decidió construir una presa para evitar la pérdida del agua; la presa se reforzó el siglo XVII; la presa actual tiene unos 300 metros de largo y 28,5 m de ancho. Su restauración final se atribuye a Jai Singh II.

  3. Unia brzeska – połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dokonane w Brześciu Litewskim w 1596 roku. . Część duchownych prawosławnych i wyznawców prawosławia uznała papieża za głowę Kościoła i przyjęła dogmaty katolickie, zachowując bizantyjski ryt lit

  4. en.wikipedia.org › wiki › Berar_SubahBerar Subah - Wikipedia

    The jama (revenue assessed) from Berar in 1596 was 64,26,03,270 dams (Delhi). Land revenue formed the major part of the total income from the Subah. Other sources of income were zakat, customs, salt tax, khums, mint, currency, jizya, escheats, presents, octroi, tolls and tributes. The coins current were tanka-i-Barari, dam and Rupee.