Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 32 resultados de búsqueda

  1. en.wikipedia.org › wiki › WhitiangaWhitianga - Wikipedia

    Whitianga North had a population of 5,493 at the 2018 New Zealand census 2013 census 2006 census. Ethnicities were 90.3% European/Pākehā, 14.6% Māori, 2.1% Pacific peoples, 3.7% Asian, and 1.7% other ethnicities.

  2. Konfederacja barska (1768–1772) – zbrojny związek szlachty polskiej, utworzony w Barze na Podolu 29 lutego 1768 roku z zaprzysiężeniem aktu założycielskiego w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, skierowany przeciwko: protektoratowi Imperium Rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim.