Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 35 resultados de búsqueda

  1. Sławomir Kalembka: Powstanie styczniowe 1863-1865: Wrzenie, bój, Europa, wizje. Warszawa: Bellona, 1990. ISBN 83-01-06011-5. Stefan Kieniewicz: Spiskowcy i partyzanci 1863 roku. Warszawa: Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1967. Stefan Kieniewicz: Les insurrections polonaises du XIX-e siècle et le problème de l’aide de la France.