Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 5.930 resultados de búsqueda
 1. 18/06/2022 · galileo di vincenzo bonaiuti de' galilei ( / ˌɡælɪˈleɪ.oʊ ˌɡælɪˈleɪ.iˌ / gal-ih-lay-oh gal-ih-lay-ee, italian: [ɡaliˈlɛːo ɡaliˈlɛi]; 15 february 1564 – 8 january 1642), commonly referred to as galileo, was an italian astronomer, physicist and engineer, sometimes described as a polymath, from the city of pisa, then part of the duchy of florence. …

 2. hace 6 días · This article may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. ... 1564 in art – Birth of Pieter Brueghel the Younger, ... 634 AD - Emperor ...

 3. hace 6 días · 1563–1564 London, England Bubonic plague: 20,100+ Cocoliztli epidemic of 1576: 1576–1580 Mexico: Possibly Salmonella enterica: 2–2.5 million (50% of population) 1582 Tenerife plague epidemic (part of the second plague pandemic) 1582–1583 Tenerife, Spain: Bubonic plague: 5,000–9,000 1592–1596 Seneca nation measles epidemic

 4. en.wikipedia.org › wiki › GuildfordGuildford - Wikipedia

  Hace 11 horas · Guildford ( / ˈɡɪlfərd / ( listen)) [1] is a town in Surrey, England. It lies 28 miles (45 km) southwest of London on the A3 trunk road between the capital and Portsmouth. As of the 2011 census, the town has a population of about 80,000 and is the seat of the wider Borough of Guildford which had an estimated 147,889 inhabitants in 2018. [2]

  • Həyatı
  • Heydər Mirzə dövründə
  • Qısamüddətli Hakimiyyəti
  • II İsmayıl dövründə
  • yenidən Hakimiyyəti
  • Ölümü
  • ailəsi

  Pərixan Sultan 3 avqust 1548-ci ildə Əhərdə doğulmuşdur. Hələ 1558-ci ildə əmisioğlu Sultan Bədiüzzaman Mirzə ilə nişanlandırılmışıdır. Atasının ən sevdiyi qızı olub, ən yaxın məsləhətçilərindən idi. Bibisi Məhinbanu Sultandan xüsusi təlim, tərbiyə almış onun 'Naibə'lik varisi olmuşdur.Bu sayədə də çoxlu nüfuz əldə etmişdir.İsgəndər bəy Münşi, onun...

  Atasının ölüm ayağında qardaşlarından İsmayılın tərəfini tuturdu. Rumlu, Əfşar və Qacartayfaları da onun tərəfində idi: Təhmasibin ölümündən sonra İsmayıl hələ də Qəhqəhə qalasında olduğu üçün 14 may 1576-cı ildə Heydər mirzə hakimiyyəti ələ keçirdi. Təhlükəli vəziyyəti görən Pərixan xanım Heydərlə mülayim davranmağa səy göstərsə də,əslində ona pla...

  İsmayılın Qəhqəhədən paytaxta gəlməsinə qədər olan müddətdə Pərixan Sultan hakimiyyəti əlinə almışdı. 23 may 1576-cı ildə İsmayılın adına xütbə oxutdurmuşdu. 4 iyun 1576-cı ilədək hələ də hakimiyyət onun əlində idi.

  Yeni şah taxta çıxandan sonra Pərixan Sultanın gücündən çəkinməyə başlamışdı.Onu min bir əziyyətlə taxta çıxardan Pərixanı özünə təhdid sayırdı. Hətta İsmayıl bir dəfə belə bəhanə gətirərək demişdi: Şah,çox keçmədən bütün əyanların Pərixan Sultanın sarayına girməsinə qadağa qoydu və özü də Sultanın onunla görüş istəklərinə məhdudiyyət qoymağa başla...

  Şah İsmayılın öldürülməsindən sonra Pərixan Sultan əsas hakimiyyəti əlinə almışdı: Vəli sultan Zülqədər Məhəmməd Xudabəndənin hakimiyyətə gəlməyini istəmirdi və 8 aylıq oğlu Şücaəddin Məhəmmədi (dolayısı ilə Pərixan xanımı) dəstəkləyirdi . Pərixan xanım isə şahzadə Məhəmməd paytaxta gələnəcən qəyyum olacağını bildirmişdi.Pərixan xanım onun hakimiyy...

  Şah Məhəmməd taxta çıxandan sonra Pərixan Sultana, dayısına, qardaşı evladına və digərlərinə toxunmayacağını desə də,12 fevral 1578-ci ildə Şamxal sultanı bir qrup əfşar tərəfindən hiylə ilə şəhərdən çıxardaraq öldürtdü. Pərixan Sultan özü bir neçə saat sonra bel bağladığı adamlardan, onu sevənlərdən biri olan Xəlil xan Əfşar tərəfindən Məhdi Ülyan...

  Anası Şamxal sultanın bacısı-Sultanağa Sultandır. Əmisioğlu Bədiüzzaman Mirzəilə evlənmişdir.Qardaşı- Şahzadə Süleyman mirzə 1576-cı ildə öldürülmüşdür.

 5. 03/06/2022 · Andrés de Urdaneta, el fraile español que descubrió el Tornaviaje. Se cumple hoy un glorioso aniversario, el 454 de la muerte de uno de los más grandes navegantes de la Historia, como no, un ...

 6. 15/06/2022 · Aryabhata (476-550, Indian) The first of the major mathematician-astronomers from the Indian classical age. One of the first astronomers to theorize that the earth was round. He also believed that it rotated on its own axis and this was the reason for night and day. Correctly believed the moon was illuminated by the sun.