Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

 1. Hace 3 días · The House of Oldenburg is an ancient dynasty of German origin whose members rule or have ruled in Denmark, Iceland, Greece, Norway, Russia, Sweden, the United Kingdom, Livonia, Schleswig, Holstein, and Oldenburg. The current King of the United Kingdom and King of Norway are agnatic members of this house, meanwhile the King of Spain and King of ...

 2. Hace 2 días · Holstein-Gottorp r. 1702–1739 1700–1739: Grand Duchess Anna Petrovna of Russia daughter & eventual heiress of Peter the Great r. 1725–1728 1708–1728: Louis VIII, Landgrave of Hesse-Darmstadt (1691–1768) Countess Charlotte of Hanau-Lichtenberg (1700–1726) Adolf Frederick (1710–1771) r. 1751–1771: House of Holstein ...

 3. sv.wikipedia.org › wiki › Karl_XIIKarl XII – Wikipedia

  Hace 4 días · Samtidigt invaderade Danmarks kung Fredrik IV och hans armé Holstein-Gottorp. Det svenska indelningsverket sammankallades. Totalt kunde det svenska riket i början av 1700 mönstra omkring 77 000 soldater, där merparten skulle försvara rikets gränser medan en fjärdedel skulle ingå i Karl XII:s huvudarmé.

 4. en.wikipedia.org › wiki › Nicholas_IINicholas II - Wikipedia

  Hace 2 días · Nicholas II (Nikolai Alexandrovich Romanov; [d] 18 May [ O.S. 6 May] 1868 – 17 July 1918) or Nikolai II was the last reigning Emperor of Russia, King of Congress Poland, and Grand Duke of Finland from 1 November 1894 until his abdication on 15 March 1917. During his reign, Nicholas gave support to the economic and political reforms promoted ...

 5. Hace 5 días · Stora nordiska kriget var ett krig som pågick mellan 1700 och 1721 i norra, mellersta och östra Europa. Kriget utkämpades mellan Sverige, hertigdömet Holstein-Gottorp och 1710–1713 även Osmanska riket på ena sidan och på andra sidan en koalition bestående av Sachsen - Polen, Danmark-Norge och Ryssland .

 6. Hace 2 días · 1701–1750. Christoph Hermann von Manstein (1711–1757), preußischer General. Peter II. (1715–1730), Kaiser von Russland von 1727 bis 1730. Peter Petrowitsch (1715–1719), Sohn von Zar Peter I. und Katharina Alexejewna, bis zu seinem Tode 1719 Kronprinz von Russland. Alexei Antropow (1716–1795), Barockmaler.

 7. 20 de may. de 2024 · Den svenska tronföljden regleras i successionsordningen, som är en av Sveriges grundlagar. Tronföljden avgör inte bara vem som skall ta över tronen om den regerande monarken avlider eller abdikerar, utan också vem som tar vid som vikarierande statschef (tillfällig riksföreståndare) om ordinarie statschef är sjuk, utomlands eller på ...