Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Hace 4 días · Uit het dagboek van haar schoonzoon, de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, blijkt dat hij weinig goeds over haar te zeggen had: ‘Ze is een ijdele vrouw die alleen om haarzelf en ...

  2. 15 de jun. de 2024 · The House of Orange-Nassau ( Dutch: Huis van Oranje-Nassau, pronounced [ˈɦœys fɑn oːˌrɑɲə ˈnɑsʌu] [a]) is the current reigning house of the Netherlands.

  3. Hace 6 días · Siege of Namur. William III (William Henry; Dutch: Willem Hendrik; 4 November 1650 – 8 March 1702), [b] also widely known as William of Orange, was the sovereign Prince of Orange from birth, Stadtholder of Holland, Zeeland, Utrecht, Guelders, and Overijssel in the Dutch Republic from the 1670s, and King of England, Ireland, and Scotland from ...

  4. 16 de jun. de 2024 · Anna Charlotte Amalie von Nassau-Dietz-Oranien 1710-1777 Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt , Landgraf von Hessen-Darmstadt 1691-1768 Charlotte von Hanau-Lichtenberg 1700-1726

  5. Hace 4 días · Lijst van straten in Groningen (stad) Dit is een lijst van verklaringen van straatnamen in de stad Groningen, ingedeeld per wijk. Ook de namen van kanalen, bruggen, parken en andere openbare ruimten worden toegelicht. In de oudere wijken worden alle namen verklaard; in de jongere alleen de namen die om een toelichting vragen.