Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 2 resultados de búsqueda

  1. O ve İoannis sekiz çocuk sahibi olmuşlardır. Doğum sıralarının ana kaynağı Nikitas Honiatis'in Vakainameleridir (kronikler): Aleksios Komnenos (d. Şubat 1106 - ö. 1142), 1122'den 1142'ye kadar ortak imparator. Doğumu Anna Komnena'nın Aleksiad adlı eserinde kaydedilmiştir.

  2. Meryem Ana ve II. İoannis'in haç tutarken tasvir edildiği altın sikke İoannis'in saltanatı neredeyse sürekli bir savaşla ele alınır ve teolojik ve doktrinsel tartışmalara aktif olarak katılmaktan zevk alan babasının aksine, İoannis dini konuları Patrik'e ve kilise hiyerarşisine bırakmaktan memnun görünüyordu.