Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 1 resultado de búsqueda
  1. 24/06/2022 · Rajoni i Kaliningradit ishte dikur pjesë e provincës gjermane Prusia Lindore, që u mor nga Bashkimi Sovjetik pas Luftës së Dytë Botërore, në përputhje me marrëveshjen e Potsdamit vitit 1945 mes fuqive aleate. Kryeqytetit të Prusisë Jugore, Konigsberg, iu ndërrua emri në Kaliningrad, sipas emrit udhëheqësit bolshevik Mikhail Kalinin.