Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 115.098.112 resultados de búsqueda

  1. 03/08/2022 · Hello! Beritahu saya, ayam yang duduk di atas telur bebek (6 keping), telah duduk selama 5 hari. Bolehkah dia meletakkan lebih banyak telur ayam sekarang? (Anastasia) Hello, Anastasia. Jika ayam anda akhirnya menunjukkan naluri brooding, maka anda masih boleh bertelur. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara penting untuk dipertimbangkan.