Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 4.440.000 resultados de búsqueda

 1. Conde András Hadik de Futak (en húngaro: futaki Hadik András gróf; en alemán: Andreas Reichsgraf Hadik von Futak; en eslovaco: maršal Andrej Hadík; 16 de octubre de 1710 - 12 de marzo de 1790) fue un conde de Hungría de la provincia de Futog. Fue comandante de un ejército de los Habsburgo en la Guerra de los Siete Años, bajo el mando del príncipe ...

 2. Count András Hadik de Futak was a Hungarian nobleman and Field Marshal of the Imperial Army. He was Governor of Galicia and Lodomeria from January 1774 to June 1774, and is the father of Karl Joseph Hadik von Futak. He is famous for capturing the Prussian capital Berlin during the Seven Years' War.

  • Military officer, government official
  • 12 March 1790 (aged 79), Futak, Kingdom of Hungary, (now Futog, Serbia)
  • Early Life
  • Military Successes
  • External Links

  András Hadik, son of a lesser noble family, was born on October 16, 1710 in Csallóköz(then Kingdom of Hungary, now Žitný ostrov in Slovakia) or in Kőszeg, Kingdom of Hungary (then part of the Habsburg Empire). Luxembourgian and Slovak ancestors. According to another source, he was of Hungarian ethnic origin, but the name "Hadik" is a diminutive fro...

  During the War of the Austrian Succession (1740 – 1748) he gained fame for his actions against the Prussians at the city of Neisse (Nysa, now Poland) using surprise attacks and tricks under the unwritten laws of the so-called "small war," relying on the excellent training of his light cavalry hussars. During the war he served under Prince Charles A...

  • élete
  • művei, Szövegkiadások
  • Emlékezete
  • Irodalom
  • További információk

  Pályafutása

  Hadik András kisnemesi családba született Hadik Mihály és Hardy Franciska harmadik gyermekeként. Életútja jellemző példája annak, hogy milyen karrierlehetőségek nyíltak a 18. századbana császári hadseregben a magyar nemesek számára. Szolgálatát 1732-ben kezdte a 10. sz. (Beleznay) huszárezredben, ahol nagyon gyorsan haladt előre a ranglétrán. 1744-ben ezredes, 1747-ben császári-királyi vezérőrnagy (k.k. Generalmajor) lett. Mária Terézia szolgálatában részt vett az osztrák örökösödési háborúba...

  Berlin megsarcolása a hétéves háborúban

  A hétéves háború elején, 1757. október 10-én kalandos vállalkozásba kezdett, nevezetesen a sziléziai Habsburg–porosz frontvonaltól 450 kilométerre északra fekvő Berlin, Nagy Frigyes porosz király fővárosának elfoglalásába. A porosz uralkodó ezekben a napokban ugyanis nem tartózkodott Berlinben, hanem személyesen irányította összevont haderőit a Habsburgok és franciák elleni távoli fronton, Naumburgnál, így a Sziléziából Berlinbe vezető országút katonai védelem nélkül maradt. Hadik András 4320...

  További karrierje

  Berlin megsarcolása a történelem leghíresebb huszárcsínyeként ismert, ami a porosz királyra nézve szégyen volt, ellenségeinek pedig nevetség tárgyául szolgált. Hadik Andrást tettéért a Mária Terézia-rend nagykeresztjével tüntették ki. A háború befejezése után hatalmas birtokokat, valamint grófi rangot kapott. 1763-ban egy ideig budai katonai kormányzó, majd 1764-68 között Erdély katonai főparancsnoka és királyi biztosa, az erdélyi kormányszék vezetője lett. Ebben a minőségében – Magyarországo...

  Mária Terézia hadvezére. Válogatás Hadik András táborszernagy Hadtörténelmi Levéltárban őrzött irataiból; szerk., bev. Farkas Gyöngyi, ford. Bőhm Jakab; Petit Real, Bp., 2000 (Hadtörténelmi levéltá...
  Mária Terézia hadvezére. Hadik András Hadtörténelmi Levéltárban őrzött iratainak levéltári segédlete; szerk., bev. Farkas Gyöngyi, ford. Bőhm Jakab; Petit Real, Bp., 2002 (Hadtörténelmi levéltári k...
  Hadik András válogatott hadügyi írásai; sajtó alá rend., ford. Lázár Balázs, Lenkefi Ferenc, szerk. Hausner Gábor; Ludovika Egyetemi, Bp., 2021 (Pro militum artibus)

  Van több Hadik-kastély is, egy Hadik András utca a XII. kerületben, és számos egyéb szervezet is viseli a Hadik nevet. Nevezetes Hadik hely volt a Hadik kávéház, amely a közeli Hadik laktanyáról kapta a nevét. A Magyar Honvédség 42. Baranya Felderítő Zászlóaljának mélységi felderítő ejtőernyős százada gróf Hadik András nevét viselte, egészen a zász...

  Markó Árpád: Futaki gróf Hadik András tábornagy. Budapest, 1944, Athenaeum
  Ordas Iván: A királynő tábornagya. Budapest 1987, Móra Könyvkiadó
  Mária Terézia hadvezére – Hadik András Hadtörténelmi Levéltárban őrzött iratainak levéltári segédlete– Szerk.: Farkas Gyöngyi. Kiadja a Hadtörténelmi Levéltár, Budapest, 2002
  Markó Árpád: Hadik András altábornagy berlini vállalkozása 1757. október 10-23-ig; Magyar Ház, Bp., 2010 (Magyar Ház könyvek)
  A Hadik családról
  A Hadik kávéházról
  A Hadik-huszárokról
 3. Conde András Hadik de Futak (en húngaro: futaki Hadik András gróf; en alemán: Andreas Reichsgraf Hadik von Futak; en eslovaco: maršal Andrej Hadík), nacido el 16 de octubre de 1710 y fallecido el 12 de marzo de 1790, fue un conde de Hungría de la provincia de Futog.

 4. Conde András Hadik de Futak (en húngaro: futaki Hadik András gróf; en alemán: Andreas Reichsgraf Hadik von Futak; en eslovaco: maršal Andrej Hadík), nacido el 16 de octubre de 1710 y fallecido el 12 de marzo de 1790, fue un conde de Hungría de la provincia de Futog.

 5. Hadik. Firstname: András. Country: Hungary. Date of birth: 6. 8. 1974 (48 years)