Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 37 resultados de búsqueda

  1. Die Kapelle unterstand den jeweiligen Landesherren (dominum temporale) Nach dem Verkauf der Creglinger Gebiete 1448 an Markgraf Albrecht Achilles gehörte die Stadt zu Brandenburg-Ansbach. Kirchenrechtlich unterstand Creglingen bis zur Reformation dem Bistum Würzburg. Seit 1530 ist die Herrgottskirche evangelisch.

  2. Anna Boleyn Jane Seymour Anna van Kleef Catharina Howard Catharina Parr: Eduard VI Edward (1537-1553) 1547–1553: Tudor (geen) Jane Jane (1537-1554) 1553–1553 Grey Guilford Dudley: Maria I Mary (1516-1558) 1553–1558: Tudor: Filips II van Spanje: Elizabeth I Elizabeth (1533-1603) 1558–1603: Tudor (geen)

  3. Af sønnerne blev den ældste hans efterfølger på tronen, den anden gift med dronning Anna af Storbritannien. Den ældste af døtrene, Anna Sofie, blev gift med kurfyrste Johann Georg af Sachsen, Frederikke Amalie blev gift med Christian Albrecht af Gottorp, Vilhelmine Ernestine blev gift med kurfyrst Karl af Pfalz, og Ulrikke Eleonore blev gift med Karl XI af Sverige. [23]