Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 32 resultados de búsqueda

  1. Genealogisk lista över svenska kungligheter är ett register över alla personer som förekommer i den alfabetiska listan och den kronologiska, men här uppställda efter dynastierna de tillhörde.

  2. Primeros años Nacimiento. Alicia Matilde María (Alice Maud Mary) nació el 25 de abril de 1843 en el Palacio de Buckingham (). [6] Fue la tercera hija (la segunda mujer) nacida de la unión de la reina Victoria del Reino Unido y su marido, el príncipe Alberto.

  3. Huset Oldenborg er et europæisk fyrstehus med oprindelse i Nordtyskland.Navnet stammer fra slægtens stamborg Aldenburg (dansk: den gamle borg) i Nordtyskland.. Det er en af Europas mest indflydelsesrige fyrstelige slægter med grene, der har regeret i Oldenborg, Danmark, Norge, Sverige, Slesvig, Holsten, Rusland, Sachsen-Lauenburg, Grækenland, Island, Storbritannien, Canada, Australien, New ...

  4. This is a consolidated list of castles and palaces in Denmark.The Danish word slot , like the word schloss in the related Germanic language— modern German— can mean either castle, a Country house or palace, in accordance with common English usage.

  5. I en granskning från 2018 anges att arenan går back omkring 100 miljoner kronor per år. [32] För det av Stockholms Stad helägda bolaget Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, som förvaltar arenorna i området kring Tele2 Arena och Globen, var det samlade resultatet efter finansnetto för åren 2013 till 2018 minus 1 738 miljoner kronor.