Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 164.000 resultados de búsqueda

 1. 07/11/2022 · Bjørnstjerne Martinius Bjørnson ( BYURN-sən, Norwegian: [ˈbjø̂ːɳstjæːɳə ˈbjø̂ːɳsɔn]; 8 December 1832 – 26 April 1910) was a Norwegian writer who received the 1903 Nobel Prize in Literature "as a tribute to his noble, magnificent and versatile poetry, which has always been distinguished by both the freshness of its inspiration and the rare purity of its spirit".

  • Norwegian
  • Poet, novelist, playwright, lyricist
 2. 31/10/2022 · Bjørnstjerne Bjørnson skrev romaner, skuespill og en mengde dikt, i tillegg til tusenvis av brev, artikler og taler. Bjørnson har også skrevet nasjonalsangen vår ”Ja, vi elsker.” I 1903 fikk Bjørnstjerne Bjørnson Nobels litteraturpris for hele sitt forfatterskap. OMVISNINGER Bli med på omvisning inn i Bjørnsons levende hjem.

 3. 25/11/2022 · Bjørnstjerne Bjørnson - Over de høye fjelle lyrics Artist: Bjørnstjerne Bjørnson (Bjørnstjerne Martinius Bjørnson) Undrer meg på hva jeg får å se over de høye fjelle? Øyet møter nok bare sne. Rundt omkring står det grønne tre, ville så gjerne over; - tro, når det reisen vover? Ørnen løfter med sterke slag over de høye fjelle,

 4. 20/11/2022 · The Tree Poem by Bjornstjerne Bjornson Poems Books Biography Comments The Tree The Tree 's early leaf buds were bursting their brown; “Shall I take them away ?” said the Frost, sweeping down. “No, leave them alone Till the blossoms have grown,” Prayed the Tree, while he trembled from rootlet to crown.

 5. 25/11/2022 · Bjørnstjerne Bjørnson - Текст песни Over de høye fjelle - RU Текст песни Over de høye fjelle Запрошена проверка Норвежский Over de høye fjelle Undrer meg på hva jeg får å se over de høye fjelle? Øyet møter nok bare sne. Rundt omkring står det grønne tre, ville så gjerne over; - tro, når det reisen vover? Ørnen løfter med sterke slag

 6. 08/11/2022 · Julen 1887 sendte Bjørnstjerne Bjørnson (1832 – 1910) et brev til Det medisinske fakultet i Kristiania. Han ønsket en klargjøring av fakultetets syn på kjønnslig avhold. Brevet var trolig et bidrag i sedelighetsfeiden, den store moraldebatten i 1880-årene rundt prostitusjon, seksualmoral og kvinnefrigjøring.

 7. 25/11/2022 · Bjørnstjerne Bjørnson - Paroles de « Over de høye fjelle » - FR Paroles de « Over de høye fjelle » Relecture demandée par l’auteur·e norvégien Undrer meg på hva jeg får å se over de høye fjelle? Øyet møter nok bare sne. Rundt omkring står det grønne tre, ville så gjerne over; - tro, når det reisen vover? Ørnen løfter med sterke slag