Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Hace 13 horas · Listă de polonezi pe domenii [modificare | modificare sursă] Istorie [modificare | modificare sursă] Szymon Askenazy , istoric și diplomat Marcin Bielski , cronicar Michał Bobrzyński , istoric și politician Józef Borzyszkowski , istoria Pomeraniei Filip Callimachus Marek Jan Chodakiewicz Piotr Cywiński Tadeusz Czacki Jan Długosz , cronicar în sec. al XV-lea al Poloniei Marian Kamil ...