Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 20 resultados de búsqueda
  1. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł książę herbu Trąby, zwany Sierotką (ur. 2 sierpnia 1549 w Ćmielowie, zm. 28 lutego 1616 w Nieświeżu) – wojewoda wileński od 1604, wojewoda trocki od 1590, kasztelan trocki od 1586, marszałek wielki litewski w latach 1579–1586, marszałek nadworny litewski od 1569, starosta szawelski, dyrektor trockiego sejmiku przedsejmowego 1594 i 1598 roku ...

  2. Jan Karol Chodkiewicz (Lithuanian: Jonas Karolis Chodkevičius; c.1561 – 24 September 1621) was a military commander of the Grand Ducal Lithuanian Army, who was from 1601 Field Hetman of Lithuania, and from 1605 Grand Hetman of Lithuania.

  3. Leszek Teleszyński (2014) Foto: Paweł Matyka Data i miejsce urodzenia 21 maja 1947 Kraków. Zawód aktor. Współmałżonek Irena Szczurowska (rozwód) Jolanta Teleszyńska (od 1997)