Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 1 resultado de búsqueda
  1. Kiejstut, lit. Kęstutis, biał. Кейстут (ur. ok. 1308/1310, zm. 15 sierpnia 1382) – książę trocki, współrządca Litwy (wraz z Olgierdem) od 1345, wielki książę litewski 1381–1382, syn Giedymina, ojciec Witolda, Zygmunta i Danuty Anny