Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 6 resultados de búsqueda
  1. Han efterlod tre sønner: Kammerherre Carl Adolph Castenschiold til Knabstrup og Hagestedgård (1740-1820), generalmajor Jørgen Frederik Castenschiold til Hørbygård og Store Frederikslund (l741-1819) og general Joachim Melchior Holten Castenschiold til Borreby (1743-1817); fra disse stammer henholdsvis den "ældre" linje, linjen Grevenkop-Castenskiold og den "yngre" linje.

  2. She is also a first cousin to Carl XVI Gustaf of Sweden through Victoria's granddaughter Princess Margaret of Connaught. Felipe VI is descended from Victoria three ways and Christian IX twice. His father, King Juan Carlos I , is descended from Victoria and not Christian IX, while Juan Carlos' consort, Queen Sofía , is twice a descendant of Victoria and twice a great-great-granddaughter of ...