Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 597 resultados de búsqueda

  1. Hace 1 día · Zollern, from 1218 Hohenzollern, was a county of the Holy Roman Empire. Later its capital was Hechingen . The Hohenzollerns named their estates after Hohenzollern Castle in the Swabian Alps. The Hohenzollern Castle lies on an 855 meters high mountain called Hohenzollern. It still belongs to the family today. The dynasty was first mentioned in 1061.

  2. Hace 1 día · 1971 – Szenuda III został intronizowany na 117. patriarchę Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego. 1973 : Otwarto Most Kanmon łączący japońskie wyspy Honsiu i Kiusiu. Rozpoczął się strajk studentów Politechniki Ateńskiej w proteście przeciwko rządzącej krajem tzw. juncie czarnych pułkowników. Po 3 dniach został krwawo stłumiony przez wojsko.

  3. Hace 1 día · Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał byłych oficerów MBP i zbrodniarzy stalinowskich Józefa Różańskiego i Romana Romkowskiego na 15, a Anatola Fejgina na 12 lat pozbawienia wolności. 1958 – Założono Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. 1968 – Rozpoczęły się obrady V Zjazdu PZPR. 1997 – Rząd Jerzego Buzka uzyskał wotum zaufania.