Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 35.900.000 resultados de búsqueda

  1. Cecilia Månsdotter ( Eka ), född efter 1475, död 1522 i pesten under fångenskap i Blåtårn (Köpenhamns slott), var en svensk adelskvinna. Hon är framförallt känd för att hon var mor till den svenske kungen Gustav Vasa. Hon var dotter till Sigrid Eskilsdotter (Banér) och Måns Karlsson (Eka).

  2. Cecilia Månsdotter Eka(c. 1476–1523) also called Cecilia of Eka, was a Swedish noblewoman. She was the spouse of Erik Johansson Vasa and mother of King Gustav I of Sweden. Contents 1 Biography 2 Family 3 Notes 4 References Biography Cecilia was born around 1476 in Eka, Lillkyrka, which is now known as Eka, Örebro County in Sweden.

  3. Cecilia Månsdotter, f. 1475-1477 och gift troligen under förra delen av 1490-1495 med Erik Johansson (Vasa) till Rydboholm. Efter Stockholms blodbad 1520, där Cecilia förlorade sin make, hölls hon någon tid fängslad i Stockholm. Man lovade henne att återfå friheten, om hon kunde förmå sin son Gustav att underkasta sig konung Kristian.

  4. 18/10/2004 · Cecilia Månsdotter (ibland Magnusdotter) av Ekasläkten föddes i slutet av 1470-talet som dotter till riksrådet Måns (Magnus) Karlsson till Eka och Sigrid Eskilsdotter (Banér). Cecilia hade fem syskon och var också halvsyster till Kristina Gyllenstierna eftersom hennes mor Sigrid gifte om sig efter att Cecilias far, Måns, gått bort.

  5. Cecilia (Eka) Månsdotter Eka (abt. 1470 - 1522) Cecilia Månsdotter Eka formerly Eka Born about 1470 in Eka, Lillkyrka, Uppsala, Sverige Ancestors Daughter of Måns Karlsson Eka and Sigrid Eskilsdotter Banér Sister of Christina Gyllenstierna [half] Wife of Erik Johansson Vasa — married [date unknown] [location unknown] Descendants

  6. Cecilia Månsdotter 1475 1523 Cecilia Månsdotter in Biographical Summaries of Notable People Cecilia Månsdotter was born in 1475, in Örebro County, to Sigrid Eskilsdotter (Banér) . Cecilia married Erik Johansson Vasa .

  7. 12/07/2021 · Cecilia Månsdotter av Ekasläkten, mor till Gustav Vasa, f. i slutet av 1470-talet, † 1522 eller under de första månaderna av 1523. Föräldrar: riksrådet Mäns Karlsson till Eka och Sigrid Eskilsdotter (Banér) Sedan Cecilias make avrättats vid Stockholms blodbad, fängslades hon jämte andra högättade sv. kvinnor, bland dem hennes döttrar och hennes halvsyster Kristina ...