Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 35 resultados de búsqueda
  1. Christian den udvalgte prins Christian 1603; Sofie – 4. januar 1605–7. september 1605; Elisabeth – 16. mars 1606–24. oktober 1608; Frederik 1609 (senere Frederik III) Ulrik 1611; Christian IVs barn med Kirsten Madsdatter: Christian Ulrik Gyldenløve; Christian IVs barn med Karen Andersdatter: Dorothea Elisabeth Christiansdatter 1613–1615

  2. De fik Ulrik Christian Gyldenløve og Elisabeth Sofie. En norsk tradition holder det for en mulighed, at Christian 4. desuden i 1617 fik en datter, Alhed Povelsen, (1617-1690) med den dansk-norske adelsdame Ingeborg Andersdatter Huitfeldt. [kilde mangler] Christian 4. er sandsynligvis far til flere endnu.

  3. Christian V (15 April 1646 – 25 August 1699) was king of Denmark and Norway from 1670 until his death in 1699. [1] Well-regarded by the common people , he was the first king anointed at Frederiksborg Castle chapel as absolute monarch since the decree that institutionalized the supremacy of the king in Denmark-Norway .

  4. Christian VIII (18 September 1786 – 20 January 1848) was King of Denmark from 1839 to 1848 and, as Christian Frederick, King of Norway in 1814. [1] Christian Frederick was the eldest son of Hereditary Prince Frederick , a younger son of King Frederick V of Denmark and Norway.

  5. I 1672 forærede kong Christian 5. alle Kaløs bygninger til sin halvbror Ulrik Frederik Gyldenløve, der havde brug for byggematerialer til opførelsen af sit palæ i København (Charlottenborg). Kronen solgte 1690 Kalø til greve Conrad Reventlow. I de følgende 250 år var Kalø nu i privat eje.

  6. Proff™ Rollesøg giver dig en hurtig og enkelt oversigt over personer med officielle roller i erhvervslivet.